Ett tack till er som har gått före

Ordförande Margareta Wahlström slår in paket

-Vi sitter här och slår in julklappar. Och det är inte vilka julklappar som helst. Det är en gåva från Svenska Röda Korsets styrelse till de kretsar som från 2019 till nu har gått samman till gemensamma kretsar, berättar Margareta Wahlström, Svenska Röda Korsets ordförande.

Varför just de kretsarna och varför just från 2019?

De kretsar som nu uppmärksammas är kretsar som har tagit steget att gå samman till kommunkretsar, i samband med att Riksstämman 2019 bestämde att vi ska organisera oss i en krets per kommun. Det är de som har gått före och visat handlingskraft i en strategiskt viktig fråga för vår organisation. Det finns såklart väldigt många kretsar jag skulle vilja uppmärksamma, som har gjort många bra saker i enlighet med vår strategiska inriktning. Till exempel har många kretsar agerat sig under pandemin, vilket också är mycket viktigt att uppmärksamma. Just nu föll lotten på den här frågan, som styrelsen ser är en förutsättning för att vi som organisation ska ha kapacitet att agera även i framtiden. Vi i styrelsen vill såklart på olika sätt visa vår uppskattning till kretsar som gjort särskilda insatser i år.

Efter Riksstämmobeslutet var det många kretsar som kom igång snabbt med sitt sammangående, som att de bara väntade på beslutet. Det är såklart viktigt för kretsarna och deras framtida kapacitet att de satte igång snabbt. Men det har också betydelse för andra kretsar att det finns några som har gått före. Flera kretsar kan ha frågor och funderingar kring hur det ska gå till, vilka fördelar och utmaningar som finns med sammangåendet. Jag hoppas att de kretsarna som nu gått samman ska kunna hjälpa andra som vill ta det här klivet.

Kan du avslöja vad de får?  

Det är Per Allan Olssons bok Krigets fångar och änglar. Jag vill se det som en symbolisk gåva. Det är en bok om människor som har byggt upp det Röda Korset som vi har ärvt. Rödakorsarna som får boken har i och med sitt kretssammangående byggt vidare på det Röda Korset som vi en dag ska lämna vidare till kommande generationer. Vi vill att organisationen ska kunna fokusera på humanitet i dessa svåra tider och i framtiden. Därför bygger vi ett Röda Korset som är handlingskraftigt, relevant och bättre rustat att möta människor i utsatta situationer.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!