På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Ett öppet intranät – vad innebär det

Ett öppet intranät innebär att vi kommer nå ut till flera i organisationen, att det blir enklare att vara del av Ett Röda Kors och att fler samlas runt vår gemensamma kommunikationskanal Rednet. Öppet intranät står för att man inte behöver logga in för att komma åt informationen på Rednet.

Det kommer finnas en länk under "Våra siter" på www.rodakorset.se till "Rednet - Svenska Röda Korsets intranät", den kan alla trycka på. Innehållet på Rednet tas fortfarande fram och skrivs för rödakorsare som målgrupp men vi behöver vara medvetna om att allmänheten kan komma att läsa.

Valet att vi ska ha ett öppet intranät har vi haft med oss från projektets början. Ett svårt men ändå ett klockrent beslut har det känts som. Lägre tröskel för alla rödakorsare att komma in på Rednet överallt utan att behöva komma ihåg ett lösenord. Och ökat förtroende utifrån genom att vara transparanta, vi har inget att dölja, snarare mycket att vinna på att vara öppna och dela med oss av kunskap och erfarenheter till de som är intresserade.

Vi hade läst på om andra som gått mot öppna intranät och hört dem uttrycka bland annat följande fördelar:

- Ökad tillgänglighet - alltid åtkomligt, överallt

- Demokrati - involverar och når ut till fler

- Ökad transparens - signalerar öppenhet utåt och inåt

- Högre kvalitet på texter - medvetenhet om extern kommunikation

- Alla delar av webben med vid utvärderingar och kvalitetsförbättringar - samordning av resurser

Vi har utvecklat basen för det nya intranätet. Då dyker de praktiska frågorna upp. Alla detaljerna där vi behöver göra val för att det ska fungera för just oss. En del saker finns det tekniska lösningar på men mycket handlar om ställningstaganden och ändrade arbetssätt. Saker som blir annorlunda med ett öppet intranät

Personuppgifter inklusive kontaktuppgifter - visst kan man i teorin lägga ut kontaktuppgifter till individer men det är inte att rekommendera och kräver en massa administration för att varje individ ska godkänna det, det är inget konstigt att informera om vilka som sitter i styrelse eller ledningsgrupp eller kontaktpersoner för specifika saker, men att koppla namn till personliga kontaktuppgifter det vill vi inte göra. Vår lösning just nu är att gå via kontaktuppgifter till funktioner, t.ex. till Infoservice, till växeln, till Röda Korset i kommun X, till leverantör Y.

Dialog inom organisationen, reflektioner och frågor rödakorsare emellan - på dagens Rednet har vi bloggar och möjlighet att kommentera på nyheter och artiklar, det är bra men egentligen inte tillräckligt bra, det finns t.ex. en uppsjö av Facebookgrupper för att föra dialog och en av de saker som ligger högt på önskelistan är bättre teknik och funktionalitet för dialog och samverkan internt. Dialog just är nog inget som sker i ett öppet forum, det sker bäst på en plats där man vet vem eller vilka man pratar med, det verkar vara samma slutsats som andra öppna intranät har kommit fram till. Vad som är den bästa tekniken för detta är under utredning. (Intern samverkan är inte i scope för webben utan ingångsvärdet har alltid varit att intranätet ska kunna länka till den lösning som väljs.) Däremot kommer vi ändå erbjuda möjligheten att interagera med nyheter genom en gilla-funktion och det finns inga hinder alls för oss att fylla nyhetsflödet med lokala berättelser.

Processen för att publicera texter - i och med att det vi skriver kan läsas av externa besökare så kommer vi nog alla läsa igenom det som vi skriver en extra gång med lite andra ögon, erfarenheten är att kvaliteten på innehållet på ett öppet intranät höjs. Inlogg kan lätt innebära att man tänker att det här är bara för internt bruk så det är ok at det står så här eller därför kan vi skriva något som vi inte egentligen vill sprida. Men det är lite av en falsk trygghet, det som står på Rednet idag är i princip öppet för vem som helst ändå, hemligheter kan inte läggas där. Rent konkret så innebär detta att vi ändrar våra arbetssätt lite, vi kommer ha en Rednetredaktion som ansvarar för nyhetsflödet på Rednet och vi kommer jobba mer med att följa upp att det vi publicerar (både nyheter och kunskap) når ut och får den effekt vi önskar.

Tjänster med inlogg - även om vi har ett öppet intranät vill vi inte att vem som helst ska kunna klicka in i Föreningsbutiken t.ex. och beställa rödakorsmaterial, eller klicka in i Redy och redigera kretsens kontaktuppgifter, den typen av tjänster kommer förstås behöva lösenordskyddas även framöver, det gäller t.ex. även bildbanken och tillgång till logotyper, etc. Till en början kommer access till dessa inte förändras, framöver kommer vi kunna erbjuda single sign on.

Därmed sagt att även med principen om ett öppet intranät så planerar vi ett inloggat läge. Inte främst för att styra tillgång till information utan för att kunna:

- Personalisera vilka nyheter man ser först

- Få tillgång till dialogforum och dokumentdelningsytor

- Vara inloggad direkt i de verktyg som man har access till

Vill du kolla på några andra öppna intranät så är det här några exempel.

https://www.kmh.se/

https://intra.kth.se/

https://tillvaxtverket.se/

https://www.nacka.se/

https://intranat.helsingborg.se/

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!