"Är ett fantastiskt erbjudande att få påverka strategi 2024”

Ingrid Stoltz är vice ordförande - regionråd Sydost.

Här delar Ingrid Stoltz med sig av sina tankar om vår framtida strategi. Det är mindre än två år kvar med strategisk inriktning 2020 - 2023. Samtalen om vad vi vill åstadkomma i Svenska Röda Korset från 2024 och framåt är i full gång på olika håll i organisationen.

Styrelsen för Svenska Röda Korset har att lägga fram ett förslag på ny strategisk inriktning i december detta år, inför beslut av Riksstämman 2023. Det här året kommer därför präglas av diskussioner, samtal och reflektioner i hela organisationen. Vi fick en pratstund med Ingrid Stoltz som tillhör Karlshamns rödakorskrets.

Ingrid, du sitter som vice ordförande i region Sydost, vad tycker du är den viktigaste frågan för Röda Korset att jobba med under nästa strategiperiod? 

— Hur vi ska nå de människor som verkligen behöver oss? Jag är inte säker på att vi når ut till rätt målgrupp. Även om vi har ett fint samarbete med kommunen så är det alltid en utmaning med de oidentifierade grupperna. Det finns också ett behov av fler frivilliga. Vi slåss med många andra organisationer och måste hitta rätt kring varför man ska välja Röda Korset.

Ingrid fortsätter; Vi behöver också bra ledare och mer kraftsamling kring våra styrelser. Jag ser inget fel i att ha större styrelser och att man kan fördela uppgifterna mer. Allt behöver inte ligga på ordförandens bord.  

Vad skulle du säga är vår styrka inom Röda Korset? 

— Vi har legitimitet och gott rykte vilket öppnar många dörrar. Man vill samarbeta med oss men vi måste också vilja samarbeta tillbaka, vi måste ligga på och visa oss. Målet är att hela tiden göra bra saker för så många som möjligt och göra det i en hållbar värld.   

Hur ska man som frivillig gå till väga tänker du, för att vara med och påverka i strategiarbetet? 

— Vi som är ledare i kretsen behöver bjuda in till engagemang. Vi kan lotsa in dem till temasidan på Rednet där arbetsmaterialet och Framtidsforum finns. Det är ett fantastiskt erbjudande att få vara med i framtagandet och i processen. 

Kretsaktuellt och Framtidsforum har tagit upp ämnen som omvärldstrender, framtidens engagemang och klimatförändringarnas effekter som några aspekter viktiga att diskutera inför nästa strategi – vad tycker du är särskilt intressant av dessa? 

— Jag tycker framtidens engagemang är viktigt eftersom det är mer hanterbart. Att kunna se resultatet av arbetet är viktigt. Ska man vara volontär så ska uppdraget innebära att man känner att man gör skillnad.  

Ingrid pratar också om att hon ser klimatet som en särskild viktig fråga, hon fortsätter: Våra insatser i och med klimatet ligger lite i skymundan och det är en stor fråga som är svår att ta i. Fler måste bli involverade.   

Här kan du ta del av vårt arbetsmaterial om framtidens engagemang, klimatförändringarna och omvärld och samhällstrender.Använd dem i kretsen – och lyft in vad ni tycker och tänker om Röda Korsets framtida arbete! 

Kommande Kretsaktuellt  

18 maj 17.00-19.00 

Anmälan finns i kalendariet

Kretsaktuellt är ett digitalt dialogmöte mellan Svenska Röda Korsets styrelse, frivilliga och förtroendevalda i kretsar och regionråd. Under 2022 kommer Kretsaktuellt ha fokus på diskussion och samtal kring nästa strategiska inriktning. 

Mer om strategiarbetet  

Läs om arbetsprocessen fram till Riksstämman 2023 och hur du som frivillig kan vara med och bidra - Allt samlat på ett ställe. 

Diskutera med andra rödakorsare i Framtidsforum 

Har ni diskuterat något ur arbetsmaterialet i er krets? Gör era medskick i Framtidsforum! Framtidsforum finns här på Rednet och är ett skriftligt forum för diskussion kopplat till strategin. Här kan vi tillsammans diskutera, kommentera och reflektera kring viktiga frågor som vi ställs inför i strategiprocessen.  

Till Framtidsforum 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!