Glöm inte söka ersättning för transport till depå

Textilåtervinning i Kungsbacka

Har ni skickat in säckar med textilåtervinning till depå under 2020? Glöm inte att skicka in underlag för ersättning senast 18 december.

Kretsar som har längre än 30 km enkel väg till depå får ersättning på 5 kr per säck.

Läs mer i Kunskapsbanken - Ersättning transport till depå

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!