Engagera fler frivilliga till kretsen

Bild på en tröja där det står 14 miljoner i 192 länder, svenska röda korset.

Undersökningar visar att siffran över ideellt engagerade i Sverige står stadigt.

Vår utmaning är att nå fram och få personer att stanna en längre tid. Hur kan vi fortsätta jobba för att de som vill engagera sig gör det just hos oss på Svenska Röda Korset?

Ersta Sköndal Bräckes högskola har kontinuerligt genomfört befolkningsundersökningar kring frivillighet och ideellt engagemang. Deras senaste rapport visar att sedan 1992 ligger det ideella engagemanget på en stabil nivå och omfattar ungefär hälften av befolkningen i Sverige.

Undersökningen visar att små förändringar kunnat påvisas under de senaste 27 åren, trots att vårt samhälle genomgått stora förändringar. Rapporten visar också att vid kriser är vi mer benägna att engagera oss ideellt. Detta är någonting som även vi på Svenska Röda Korset kan konstatera när vi tittar på antal personer som till exempel visat intresse för att engagera sig i vårt arbete med att stötta människor som drabbats av konflikten i Ukraina.

Stark tradition att engagera oss ideellt

Varför är rapporten och statistiken viktig? Varför väljer vi att skriva om detta? Jo, för att det inte alltid är enkelt att genomföra verksamhet, att det ibland kan kännas som att engagemanget dalar, att vi inte kan få tiden och resurserna att räcka till, att det är svårt att hitta rätt person till rätt uppdrag. Då kan det vara viktigt att komma ihåg att det i Sverige finns en stark tradition av att engagera sig ideellt och att detta enligt undersökningar stått stadigt över tid. Att det finns människor som vill ge av sin tid för att hjälpa andra.

22 000 frivilliga

I Svenska Röda Korsets verksamhet finns över 22 000 frivilliga, du är en av dem! Du gör skillnad i samhället varje dag, du gör det tillsammans med andra och du får en möjlighet att utvecklas. Detta är någonting att vara stolt över men samtidigt inte ta för givet. Tillsammans behöver vi fundera på hur vi behåller frivilliga och har hållbara uppdrag.

Hur hittar vi och engagerar nya frivilliga och når fram i en tid då många konkurrerar om vår fritid. Just nu pågår frivilligrekryteringskampanjen som syftar till att få fler att engagera sig i vår verksamhet. När människor söker sig till oss är det viktigt att reflektera över hur vi skapar förutsättningar för engagemang.

Nedan följer några frågor som du kan fundera på utifrån ditt uppdrag på Svenska Röda Korset.

Förtroendevald i en krets

  • Hur tas nya ideella krafter om hand för att säkerställa att de kommer till rätta i kretsen?
  • Vilka kompetenser finns i kretsen och hur tas de tillvara i verksamheten?

Frivillig och engagerad verksamhet

  • Vad motiverar dig i ditt uppdrag, varför valde du att engagera dig i Svenska Röda Korset?
  • Vad behöver du för att fortsätta ditt engagemang och hur kan du förmedla det till kretsens förtroendevalda?
  • Känner du någon som skulle tycka att det vore givande att engagera sig?

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!