En rörelse - en röst

Alla rödakorsare är budbärare av Röda Korsets idé och grundprinciper. Utifrån grundprinciperna sätter vi mål och prioriteringar. De ger oss också vägledning för hur vi förhåller oss i olika frågor och hur vi organiserar vårt arbete.

För fem år sedan producerade Brittiska Röda Korset kortfilmen ”One Voice”, där sju frivilliga rödakorsare definierar och exemplifierar grundprinciperna med en röst. Vi har under längre tid använt denna film i kurser och vid andra tillfällen för att lyfta grundprinciperna. Vi har också pratat om att göra vår egen version, med rödakorsare från Svenska Röda Korset och på svenska. I år blev det verklighet.

Dela gärna filmen med andra för att sprida kunskap om vilken organisation vi är och vad vi står för.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!