En digital värvarplattform

Som en del i projektet Ett Röda Korset på nätet pågår arbetet med att ta fram en ny, digital värvarplattform för att stötta enheten Direktdialog.

För att följa med i den digitala utvecklingen och möta våra medmänniskors behov och önskemål gällande såväl effektivitet som trygghet har vi under en lång tid haft en diskussion kring hur vi kan utveckla metoden Direktdialog. Våra värvare har sedan verksamhetens start arbetat med papperstalonger och pärmar med information och stöd för samtalen. Det är ett sätt som fungerat väl genom åren, men nu är det dags för att ta nästa steg och följa den tekniska innovationen.

Den digitala talongen kommer innebära en säkrare hantering av våra givares personuppgifter och säkerställa att korrekta uppgifter insamlas direkt i samtalet då dessa hämtas från SPAR (Statens Personadressregister). Den signeras med bank-id i givarens egen telefon genom en länk som skickas från värvarplattformen. En digital talong ger också ett snabbare förlopp från mötet med våra värvare till månadsgåvans registrering: papperstalongerna har behövts skickas med post till Stockholm för registrering av en tjänsteman på huvudkontoret – de digitala talongerna kommer automatiskt kunna läsas in i våra system utan handpåläggning.

Arbetet med att utveckla värvarplattformen började redan under hösten 2017, då det hölls workshops för att samla in krav och önskemål för utformningen. Under 2018 har arbetet tagit fart som en del av Ett Röda Korset på nätet och en projektgrupp med både interna och externa resurser har tillsatts. Under sommaren har projektgruppen, med vissa avbrott för semestrar, arbetat med att lämna synpunkter och förslag till den prototyp som ligger som underlag. Funktioner har formulerats och fattats beslut om, och vi har landat i en prioriteringsordning för vad för delar som kommer att sjösättas först och vilka som får stå tillbaka för en senare utveckling. Arbetet med en digital värvarplattform motiveras av såväl tidigare nämnda orsaker, men under arbetets gång har ytterligare en förtjänst påpekats: minskad miljöpåverkan. Plattformen kommer nämligen innebära en utfasning av tusentals papperstalonger varje år och lika mycket pappersutskrifter i form av pärmmaterial och information – som istället kommer finnas digitalt i plattformen.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!