Ekonomiskt krisstöd till kretsar

Förutom råd och förhandlingshjälp kommer det finnas möjlighet till ett riktat ekonomiskt stöd för de allra mest utsatta kretsarna.

Den pågående coronapandemin ställer inte bara höga förväntningar på Röda Korset lokalt och nationellt i olika typer av insatser, den försvårar högst avsevärt också vårt arbete i secondhandbutikerna.

Många kretsar har försökt ställa om, minskat öppethållande, hitta nya frivilliga men också sett sig tvingade till att förhandla om hyror, genomföra personalinskränkningar, använda tidigare överskott och kapital till att klara fortsatta driftskostnader.

Situationen på flera håll i landet är så pass ansträngd för flera kretsar och secondhandbutiker att det inte ens finns pengar till att klara kommande månads utgifter och flera ser till och med risken för en konkurs alltmer överhängande.

Svenska Röda Korsets styrelse och ledning vill i detta extrema läge bidra till att kretsar och butiker klarar sig. Förutom råd och förhandlingshjälp kommer det finnas möjlighet till ett riktat ekonomiskt stöd för de allra mest utsatta kretsarna. Dels kortfristigt akutlån, för hyror, löner, fakturor, i avvaktan på att en krets kan frigöra likvida medel, dels ett ekonomiskt stödpaket för kretsar där korta lån är otillräckliga.

Ytterligare information om ekonomiskt stöd kommer finnas på Rednet i slutet av denna vecka (24 april). Innan aprils utgång kommer ett ansökningsformulär att finnas tillgängligt för kretsar att ansöka om stöd. Ingången för information kommer att vara Infoservice. Ansökningar kommer avse perioden från 15 mars till 30 september och en skyndsam handläggning och beslutsfattande kommer ske löpande.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!