Digital nätverksträff en kväll i juni

Nätverksträff

En solig sommarkväll i början av juni möttes tjänstepersoner från den nya enheten Lokal och regional utveckling, enheten Kretssammangående, representanter från Regionrådet samt frivilliga och förtroendevalda från kretsar i Stockholm, över nätet.

Vi hade en digital nätverksträff.
Först sågs vi i storgrupp, testade tekniken och kvällen introducerades med medskick att tänka på att ta hand om varandra och sig själv, fundera över strategin som bland annat lyfter vikten av att lokalt undersöka behov och skapa en god beredskap i kris.

Därefter ”kastades” alla deltagare in i olika ”rum” för smågruppsdiskussioner om hur det står till med hälsan och känslorna i kretsen under denna coronasituation. Alla fick komma till tals och kunde berätta hur läget är i kretsen: vad har hänt, vilka utmaningar har funnits? Vad är öppet och vilka verksamheter är pausade? Oro, frustration och inspiration kunde ventileras.
Därpå samlades vi i storgrupp igen för att återge lite av diskussionerna. Anteckningar lades upp i chatten så alla kunde se vad som hade sagts i varje mindre grupp.
Sen var det dags att skickas ut i de olika digitala rummen igen för att den här gången prata lite mer om framtiden och vilket stöd som kan behövas framöver.
Tiden rusade iväg och det blev, som vanligt, alldeles för kort när en har trevligt och får möjlighet att både berätta och lyssna på andras idéer.
Kortfattat framkom att
-de flesta mår ganska bra, trots isolering och avsaknad av spontanitet
-matdistribution utförs, men efterfrågan är inte så stor
-många börjar så smått öppna upp och planerar att göra mer under sommaren
-planering av lokal krisberedskap pågår
-många idéer finns lokalt med trädgårdscafé, boklåneleverans, ringkedja och utomhusläxhjälp
-stöd i utbildning, rekrytering av fler frivilliga och yngre frivilliga samt digitala lösningar behövs

Kvällen avslutades med dessa ord på vägen: Vi finns här för varandra. Vi hörs igen och om vi inte ses fysiskt på ett tag, kan vi ses över nätet eller bara ringa varandra. Kretsar, förtroendevalda, tjänstepersoner. Rödakorsare.

Ja, det var en kväll i juni, då när sommarn är som bäst.

Annie Mohl, verksamhetsutvecklare, Lokal och regional utveckling, Stockholm och Gotland

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!