På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Digital eller fysisk kretsstämma?

Person vid dator i möte

I ovissheten med pandemin finns det en risk att kretsstämmorna nästa år inte kan genomföras på samma sätt som tidigare år. Om det inte går att ha en fysisk stämma rekommenderas en digital kretsstämma genom Teams.

Det är kretsstyrelsen som beslutar om det ska vara en fysisk eller digital stämma. Om kretsstyrelsen väljer en fysisk stämma är det viktigt att ni kan säkerställa att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med avstånd och säker hantering av eventuell mat och fika. Om styrelsen väljer en digital stämma finns mycket hjälp att få för att den ska bli så bra som möjligt.

Digitala kretsstämmor

För att kunna använda Teams som digitalt mötesrum för kretsstämman behöver kretsstyrelsen ansöka om ett konto. Här kan ni läsa om hur ni ansöker om ett Teamskonto, hur Teams fungerar och få tips för att genomföra en digital kretsstämma på bästa sätt.

Det finns också utbildningar för digitala kretsstämmor för kretsstyrelsen och stämmopresidiet. Se kalendariet för mer information.

Till kretsar som vill genomföra en digital kretsstämma, men inte har möjlighet, finns det ytterligare stöd att få. Hör av er till Infoservice på telefon 0771- 19 95 00 eller via mejl: info@redcross.se

Kretsstämmans uppgift

Kretsstämman ska hållas före mars. En personlig kallelse ska skickas till medlemmar och revisorer senast tre veckor före kretsstämman.

Kretsstämman ska:

  • Fastställa verksamhetsberättelse med bokslut
  • Gå igenom revisionsberättelse
  • Fastställa balans- och resultaträkning
  • Besluta om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen.
  • Utse ordförande och övriga ledamöter till kretsstyrelsen
  • Utse valberedning och revisorer
  • Kommunkretsar väljer riksstämmoombud vid kretsstämman. Om det finns flera kretsar i kommunen väljer ni riksstämmoombud på ett gemensamt valmöte
  • Behandla inriktning på kretsens verksamhet för kommande år utifrån den strategiska inriktningen
  • Besluta om eventuellt sammangående med andra kretsar i kommunen

För mer information om valen, läs Valberedningen i kretsen.

Bjud in talare

Till kretsstämman kan er krets bjuda in en ledamot från Svenska Röda Korsets styrelse, en regionrådsledamot eller en tjänsteperson, för att få inspiration i ert vidare arbete med verksamheter eller sammangående. Hör av er till Infoservice med kretsens förfrågningar!

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!