Det slutar inte i toaletten – reflektioner från World Toilet Day

Vatten och sanitetsklubb i Myanmar

Idag lever 3,5 miljarder människor i världen utan bra toaletter. 419 miljoner uträttar sina behov i det fria. Detta leder till att sjukdomar sprids. 1000 barn under fem år dör varje dag. Denna globala kris utgör ett hot mot naturen och allas hälsa, särskilt kvinnor, flickor och andra utsatta grupper.

Världstoalettdagen inträffade 19 november för att uppmärksamma detta.

Nedan ett par aktuella exempel från Marocko och Myanmar på hur Svenska Röda Korset satsar på vatten och sanitetsinsatser.

Marocko

Efter jordbävningen i Marocko är det många byar uppe i Atlasbergen som inte längre har tillgång till toaletter då husen de bodde i har rasat eller är för farliga att vistas i på grund av rasrisken.  Möjligheten för att kunna uträtta sina behov i en toalett är en nödvändig och avgörande åtgärd för att förhindra diarrésjukdomar som till exempel kolera. Det handlar också om att på ett värdigt och säkert sätt kunna uträtta sina behov.

Tillsammans med de boende i byn beslutar man om placeringen av toaletterna så att det är tillgängliga och säkra att besöka även nattetid. Toaletterna har små solpaneler för belysning.  Lättnade och glädjen var stor när latrinerna stod färdiga.

I anslutning till arbetet med byggnation av toaletter arbetar vi även med att sprida information om hur man på bästa sätt kan skydda sig och sin familj från att bli sjuka i diarrésjukdomar i den nya situation människor lever i då hus och hem är borta och ett tält nu är bostaden. Tillgång till tvål och vatten är också avgörande komponenter.

 

Myanmar – vatten för framtiden

Myanmar är drabbat av en komplex kris av väpnad konflikt, migration, matosäkerhet och ett svagt hälsosystem och bristande tillgång till god hygien och sanitet för invånarna, exempelvis på skolor. Detta gör att befolkningen är mycket utsatt för sjukdomsutbrott.  Svenska Röda Korset och Myanmars Röda Kors har 2021-2023 samverkat i ett projekt för att se till att barn i skolor får tillgång till både bra sanitet och utbildning för att kunna öka kunskapen också i sina hembyar.

Projektet inkluderar etablering av så kallade “vatten och sanitetsklubbar” i 22 skolor där eleverna utbildats i hygieninformation. De har även varit involverade i designen av själva latrinerna som byggts för att de ska vara anpassade för barns behov – exempelvis av belysning – och även till funktionsnedsättning eller mens-relaterade hygienbehov. Stark involvering av förmånstagarna av projekt ökar möjligheten till att de fortsätter hälsosamma vanor efter projektets slut.

Om hantering av avföring för att undvika sjukdomar

I nödsituationer är både människor och natur mer sårbara på grund av bland annat högre densitet och dålig infrastruktur som ökar koncentrationen av föroreningar och risker (för människors hälsa och övergödningsrisker för naturen) från toalettavfall. Hantering av fekalt slam är viktigt för att minska riskerna för förorening av grund- och ytvatten och mark. Genom detta kommer hälsotillståndet att förbättras i dessa situationer.

Ett bra system för avföringshantering underlättar också situationen för de byar som tar emot dem som blivit internflyktingar efter katastrof, något som på sikt också bidrar till att undvika konflikter mellan grupperna.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!