Det drar ihop sig till kretsstämma

Klubba

Så här i början av året är det dags att se över året som gått och planera för det kommande. Gjorde vi det vi sa att vi skulle förra året? Finns det något vi vill förändra? Hur ska vi jobba framåt?

På stämman ska verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse behandlas, balans- och resultaträkning fastställas och beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen tas. Stämman ska också gå igenom verksamhet och inriktning för kommande år.

Kretsstämman ska hållas innan februaris utgång. Läs mer i Svenska Röda Korsets stadgar § 12

Valberedningen har ett viktigt arbete inför kretsens stämma. Stadgarna antagna på riksstämman 2019 ger än mer riktning för valberedningsarbetet, se § 12. Nytt för 2020 är att den ska ge förslag till stämman kring valordning av valberedning. Det betyder att valberedningen ska komma med ett förslag för hur kommande valberedning ska väljas. Läs mer om valberedningen här

Vill ni veta mer om hur Svenska Röda Korset jobbat under året, i Sverige och världen? Eller vill ni veta mer om vilka våra prioriteringar kommer att vara framåt? Då finns det möjlighet att bjuda in tjänstepersomer med olika ansvarsområden till stämman. Hör i så fall av er till Infoservice.

Ska ni gå samman med andra kretsar? Här finns material som kan hjälpa till före och under sammangåendet. Om ni har frågor kan ni också kontakta Infoservice.

Mer om kretsstämman, mallar och presentationer att använda inför och under stämman hittar du här.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!