Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

"Förmedla kunskap om något jag brinner för” – det behövs fler utbildare

Åsa Älander (längst upp till vänster), Lena Nilsson (längst ner till vänster), Karin Forsell (i mitten) och Monika Jansson (till höger.

Fotograf Åsa: SRK
Fotograf Karin: Jenny Forsell
Fotograf Lena: Madeleine
Fotograf Monika: Karlstadskretsen

Just nu pågår rekrytering av fler utbildare i rödakorskunskap. Hör vad några utbildare säger om uppdraget och om du själv är intresserad av uppdraget är du välkommen med ansökan.

Kursen rödakorskunskap ger alla rödakorsare en gemensam grund om vilken organisation vi är, vad vi står för och vad som gör oss unika. 

Förändringar i samhället och i välfärden bidrar till att kravet på och behovet av frivilligorganisationer ökar och förändras.  Detta ställer högre krav på oss som en humanitär aktör att vara tydliga med vilka vi är och vad vi står för. Vår strategiska inriktning är tydlig. För att kunna bedöma de största humanitära behoven i kommunen måste vi vara grundande i vårt uppdrag och våra grundprinciper. Kursen i rödakorskunskap ska därför genomföras för att tryggt kunna agera utifrån grundprinciper och uppförandekod

För att kunna erbjuda och genomföra rödakorskunskap över hela landet behöver vi bli fler som utbildar i rödakorskunskap. För att få en bild av hur uppdraget ser ut har vi pratat med fyra befintliga utbildare; Åsa Älander i Ljusdal, Monika Jansson i Karlstad, Karin Forsell i Vänersborg och Lena Nilsson i Linköping.

Vikten av en gemensam grundkunskap

Alla trycker på att det är viktigt att alla rödakorsare, frivillig som anställd, får samma grundkunskap om vad Röda Korset är och vad som gör oss unika. Det som utbildarna tycker är mest givande med uppdraget är att genom utbildning och samtal kunna sprida kunskap om Röda Korset.

- Att vara verksam i Svenska Röda Korset medför att man har en vilja/önskan/skyldighet att ha en insikt i organisationens historia, dess värdegrund och att Röda Korset är en unik organisation, menar Lena.

- Och sen är det ju så roligt också, lägger Åsa till och Lena håller med.

Varför är det så viktigt med rödakorskunskap?

Som utbildare i rödakorskunskap utbildar du i en av de kurser som är obligatorisk för alla rödakorsare, från frivilliga och förtroendevalda till anställda och praktikanter. Kursen ger en introduktion och helhetsbild till vilken organisation vi är och vad vi står för. Föreläsningspass kombineras med diskussion och övningar.

- Alla rödakorsare behöver känna till vilka vi är, vad vi står för, vilket uppdrag vi har samt vilka principer vi alltid måste förhålla oss till och som vi alltid kan eller ska finna stöd i samt också förenas med alla andra i rörelsen med, säger Monika. 

- Vi behöver ha kunskap och vår historia och vårt unika mandat för att kunna utvecklas och komma vidare som organisation. Det är viktigt att vi vårdar det vi har och är trogna vårt arv och våra värderingar för att inte urholkas, fyller Åsa på med.

Glädjen i att möta alla engagerade och positiva frivilliga

Förutom fokus på uppdrag och grundprinciper är en viktig del av kursen att visa på helheten, att det finns en röd tråd mellan vårt arbete och verksamheter lokalt, nationellt och internationellt. Som utbildare i rödakorskunskap utbildar och samtalar du med många rödakorsare. Karin Forsell har precis genomfört en utbildning för nya frivilliga på Restad gård i Vänersborg. En utmaning med fyra olika språk och tolkar. Men samtidigt fantastiskt roligt med så engagerade deltagare.     

- Så det väl därför jag utbildar i rödakorskunskap - glädjen i att möta alla engagerade och positiva frivilliga.

Just möten med samtal och resonemang tillsammans med deltagarna nämns ofta som något av det bästa med att utbilda i rödakorskunskap.

- Alla människor man träffar och att få förmedla kunskap om något som jag själv brinner för. Dessutom att få diskutera utifrån lokala förutsättningar och ta tag i underliggande fördomar för att tillsammans närma sig en lösning, säger Åsa.

- Att själv få lära sig mer, ta in tankar och funderingar, att få träffa blivande och också ”gamla” kollegor. Att under utbildningen ha en öppen dialog, låta kursdeltagarna föra diskussionerna, att tillsammans peppa varandra inför våra olika verksamheter, lägger Lena till.

- Att också få berätta om vilken unik och fantastisk rörelse vi är, avlutar Monika. 

Ge det en chans – du får mycket tillbaka

Lena menar att som utbildare i rödakorskunskap får du möjlighet att dela med dig av det intresse och den erfarenhet du har och samtidigt lära av diskussioner med deltagare.

- Det jag gör bidrar på något sätt till vara till nytta och glädje för människor som är i en utsatt situation.

Rödakorskunskapen bidrar samtidigt till att stärka vår rödakorsidentitet och vi blir tydliga i vilken organisation vi är och vad vi står för.

- De flesta som går kursen blir väldigt imponerad av den organisation vi är och sträcker lite extra på sig när de går hem från kursen och det är kul att få ta del av det, säger Monika. 

Läs mer om uppdraget som utbildare i rödakorskunskap i annonsen som finns på hemsidan. Varmt välkommen med ansökan.

- Ge det en chans – det kommer att ge dig väldigt mycket tillbaka, avslutar Åsa.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!