Grundprinciperna är helt enkelt ett sätt att leva

Malin Joleby

Malin Joleby: - Jag har nytta av grundprinciperna dagligen. Det är helt enkelt ett sätt att leva.

Nu kommer årets andra del i artikelserien om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. Denna gång får vi en personlig berättelse av Malin Joleby, som är butikschef på Röda Korsets Second hand-butik i Halmstad.

I januari 2008 startade jag min anställning som butikschef på Röda Korsets Second hand-butik i Halmstad och jag har faktiskt älskat varje dag. Det må låta som hittepå eller något klyschigt, men det är verkligen så. Jag kände direkt att jag hade hittat hem.

Människans lika värde och medmänsklighet står i centrum

Mina tankar kring hur det fungerar här hos oss i butiken och hur vi lever tillsammans grundar sig i våra sju grundprinciper och jag brukar säga att jag ”aldrig kommer kunna gå tillbaka”. Med det menar jag att jag inte kommer kunna befinna mig och fungera i en verksamhet där inte människans lika värde och medmänsklighet står i centrum.

Informerar om grundprinciperna och hur vi applicerar dem i butiken

När jag träffar nya människor som, oavsett anledning, önskar engagera sig i vår verksamhet sitter vi ner och går igenom vad dessa sju grundprinciper betyder här hos oss, på vår nivå, och hur vi applicerar dem i vår vardag.

Detta medför att alla som engagerar sig får samma information och samma förutsättningar att förstå uppdraget, på vilket sätt vi genomför detta och hur vi tillsammans når målet. Samtidigt upplever jag att detta även medför att det blir enklare för individen att snabbt bli en del i gänget och i vårt vardagliga arbete. Min ambition är att det alltid ska vara enkelt att börja hos oss, oavsett tidigare erfarenhet, eventuell problematik, bristande språkkunskap eller utmaning. Vi bemödar oss vid att ha ett välkomnade sätt, det ska helt enkelt sitta i väggarna, en kultur som talar om att alla duger precis så som de är.

Introduktion och arbete efter grundprinciperna ger goda förutsättningar i arbetet

Min erfarenhet är att när vi lägger vikt vid att introducera grundprinciperna väl och förklara vad de faktiskt betyder, flyter arbetet på bättre, förståelsen för våra olikheter är större samt att det även bäddar för ett gott, tryggt och roligt arbetsklimat med betydligt färre konflikter och missförstånd.

Jag känner att jag har nytta av grundprinciperna dagligen. Det är helt enkelt ett sätt att leva.

Mer om grundprinciperna

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet.

Läs också förra årets artiklar serien

Matilda Holmberg: Frivillighetens kraft, med Henry Dunant som ledstjärna,

Benita Josefsson: Att stå upp för grundprinciperna har gjort det enkelt att vara engagerad,

Sofia Westman: Med grundprinciperna i ryggen är det svårt att gå fel

Hanna Kaade: Grundprinciperna i varje steg eftersom misstag kan sätta våra liv i fara,

Lasse Persson: Grundprinciperna sitter i hjärnbarken

Hampus Ihd: Mandat och grundprinciper gör oss unika och bidrar till att hjälpen når längre

Kristina Ljungkvist: Grundprinciperna är anledningen till att jag blev frivillig

Vill du vara med i artikelserien?

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra? Det kan vara i den vardagliga verksamheten eller en särskild händelse. Mejla info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!