Den månadsvisa verksamhets-rapporteringen fortsätter under 2022

En cirkel med olika delar som visar verksamhetsrapporteringen.

Nu är det klart att verksamhetsrapporteringen fortsätter precis som den sett ut under 2021. Det innebär att det inte kommer ske några större förändringar i varken innehåll eller upplägg under 2022.

Under hösten har kretsar blivit tillfrågade att svara på frågor kring hur man upplevt den månadsvisa kretsrapporteringen under 2021. Totalt gav 25 kretsar sina synpunkter. Tack vare denna viktiga återkoppling har ett bra underlag samlats om vad som funkat bra och vad som varit utmanade med upplägget.  

Majoriteten av kretsarna uppger att de uppskattat den månadsvisa rapporteringen. En motivering som togs upp av flera kretsar är att intervallet passade kretsens interna uppföljningsrutiner. Vad som även lyftes var att rapporteringen är enkel att rapportera och tack vare bra funktioner underlättas hela administrationen av rapporteringsarbetet. Detta underlag har givetvis stått som ett viktigt grund för beslutet för upplägget 2022.  

Kretsarnas verksamhetsrapportering kommer därmed fungera på samma sätt som för 2021. Månadsvisa rapporteringen skickas till alla ordförande, kretsanställda och epostmottagare den 1 varje månad.

Första utskicket som avser januari kommer alltså skickas den första februari. Innehållet kommer i stort sett vara detsamma som under 2021, vilket innebär att kretsar utifrån varje verksamhetstyp rapporterar om verksamheten bedrivits, hur många frivilliga som engagerats sig samt deltagartillfällen som genomförts inom verksamheten.

Utöver de ordinarie verksamheterna kommer det återigen finnas ett avsnitt som följer eventuella tillfälliga insatser, exempelvis i händelse av kris eller katastrof. I slutet av året kommer den månadsvisa verksamhetsrapporteringen att kompletteras med några fåtal frågor som ställs på helårsbasis, precis som 2021.  

Beslut har även tagits att fortsätta med samma enkätverktyg som gjordes under 2021, vilket betyder att funktionalitet som visat sig vara viktig för kretsar finns under 2022, för att nämna några:  

  • Den senaste enkätens svar kommer att vara ifyll i nästkommande månadsenkät, men kan redigeras. 
  • Kretsen får även en kopia skickad till sig som innehåller kretsens svar för månadsrapporteringen.  
  • Det kommer vara möjligt att retroaktivt besvara en månads rapportering.  

Läs mer om kretsarnas verksamhetsrapportering på Rednet 

Vad har kretsarnas rapportering under 2021 bidragit till?  

Svenska Röda Korset är en av de största humanitära organisationerna i Sverige och vår verksamhet möter hundratusentals personer varje år. Det är avgörande att kunna följa det arbete som genomförs för att kunna visa alla viktiga insatser som bedrivs omkring i landet, internt, till allmänhet liksom bidragsgivare.

Tack vare den datan som rapporterats in löpande har Svenska Röda Korset på ett fantastiskt sätt kunnat visa allt som görs över hela Sverige.

Rapporteringen har bidragit till att vi har samlad och aktuell data som visar kapaciteten inom verksamheterna vilket kunnat bidra till ökad finansiering – medel som inneburit att vi kunnat göra ännu mer för att möta humanitära utmaningar.   

Sammanställningarna för vardera månadsvisa verksamhetsrapportering finns på Rednet. 

Utredning om långsiktigt upplägg för verksamhetsrapporteringen 

Under 2022 kommer en utredning genomföras som ska utreda hur det långsiktiga upplägget för verksamhetsrapporteringen ska se ut. Även i detta arbete kommer givetvis kretsar inkluderas. Mer information om utredningen kommer uppdateras på Rednet under 2022.    

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!