Just nu går det inte att boka resor till och från Riksstämman i Karlstad på grund av banarbeten. Ni som ska boka via Tranås resebyrå behöver avvakta till att SJ har släppt biljetterna. Enligt SJ planeras detta ske i slutet av mars. När biljetter går att boka skickas även självbokningslänk ut till er som har valt det alternativet.

Delegatuppdrag 2019 - i siffror

Volontärer från Syriska Röda Halvmånen når ut med hjälp till människor i Swaida. Swaida, January 2019

Varje år bidrar Svenska Röda Korset internationellt med delegater som bistår med kunskap och stöttar de lokala föreningarna mitt händelsernas centrum. Här kommer 2019 års delegatuppdrag i siffror!

Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen är världens främsta katastroforganisation och finns på plats vid olika typer av kriser som exempelvis jordbävning, torka eller konflikt. Svenska Röda Korset bidrar på flera vis till att minska mänskligt lidande över hela världen och ett av sätten är att stärka rörelsen med kompetens.

  • 2019 genomförde vi 106 Internationella uppdrag vilket är två fler uppdrag än året innan.
  • 54 av uppdragen 2019 utfördes av kvinnor och 52 av män. Vissa individer gjorde fler än ett uppdrag.
  • Uppdragens geografiska spridning: 36 uppdrag i Afrika, 31 i Asien, 29 i Mellanöstern & Nordafrika, 7 i Europa och 3 i Amerika (Bahamas).
  • Delegaternas ålder varierade mellan 26 till 74 år.
  • 24 av uppdragen relaterade till hälsa, 14 uppdrag var kopplade till vatten och sanitet och 18 uppdrag handlade om skydd, vilket kan innebära besök på förvar, häkten eller andra platser med frihetsberövade personer.
  • Några konkreta exempel på insatser är att en av våra sjuksköterskor hade uppdrag både i Myanmar och Syrien under året, vi ledde en internationell insats i Moçambique där 13 personer från Sverige arbetade och vi sände ut en krigskirurg för att utbilda andra krigskirurger vid sju olika uppdrag. I Liberia finns två delegater och ett svensk-liberianskt projekt som bland annat berör utvecklig av den lokala föreningens frivillighet och kretsar.

 

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!