Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Debattartikel om ensamkommande unga under pandemin

Den andra mars skrev Martin Ärnlöv tillsammans med generalsekreterarna för Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Sveriges Stadsmissioner en debattartikel i Västerbottenskuriren om hur ensamkommande unga som omfattas av gymnasielagen påverkats av coronapandemin.

Texten finns att läsa på Röda Korsets hemsida.

För den som omfattas av gymnasielagen gäller det att inom sex månader få en anställning om minst två år. Den ökande arbetslösheten i pandemins spår har avsevärt försämrat möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. För dessa ungdomar betyder arbetslösheten att de efter mer än fem år kommer att utvisas från Sverige till sina ursprungsländer. För många betyder det Afghanistan, ett av de länder i världen som EU:s asylbyrå (EASO) klassar som dödligast för civila.

 

Under 2020 har 34 rödakorskretsar bedrivit verksamhet för över 3 000 ensamkommande barn och unga i nästan 170 olika lokala verksamheter. Detta möjliggjordes av insatser från över 700 volontärer. Verksamheterna bedrivs i hög omfattning i samverkan med externa aktörer, det handlar om kommuner, studieförbund, nätverk, församlingar, skolor och myndigheter. Även Röda Korsets Ungdomsförbund har omfattande verksamhet för ensamkommande barn och unga.

 

Läs mer

Förändringarna i nya gymnasielagen

Röda Korsets arbete med ensamkommande barn och unga

Tvångsutvisningar till Afghanistan

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!