På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Dags att skriva motioner till Riksstämman – få tips av andra medlemmar

Therese Löf och Mattias Erhardsson från Göteborgskretsen

Det är nu dags att skicka in motioner till Riksstämman. Alla medlemmar i Svenska Röda Korset kan skicka in motioner - skriftliga förslag på förändringar som berör Svenska Röda Korset som nationell organisation till Riksstämman.

Men varför ska man skriva en motion? Och vad kan den handla om? Vi har fått en intervju med Therese Löf, frivillig i Första hjälpen-gruppen i Göteborgskretsen samt utbildare i Att leda en krisinsats, och Mattias Erhardsson, styrelseledamot i Göteborgskretsen, som berättar mera.

Therese - Varför ska man skriva en motion till Riksstämman?

Jag tycker att man som medlem har ett ansvar att försöka ändra sådant man tycker kan bli bättre, både för vår egen skull och för de vi hjälper. Vill man ha till en förändring i hela organisationen så är Riksstämman bästa möjligheten till det. 

Till förra stämman skrev din krets flera motioner, kan du ge exempel på någon motion?

Ett exempel är motion C1, där vi föreslog att man ska utreda om frivilliga i krisinsatser ska kunna få ekonomisk ersättning eller inte.

Vad var det som gjorde att ni skrev denna?

Jag sysslade med första hjälpen och krisberedskap då också, och det hade under en längre tid funnits en diskussion om huruvida frivilliga i krisinsatser borde få ekonomisk ersättning. Jag satt som frivillig i nationella krisledningsstaben för skogsbränderna år 2018, och då aktualiserades frågan verkligen. En del andra frivilliga fick ekonomisk ersättning från myndigheter för samma eller liknande uppgifter som krisinsatsfrivilliga i Röda Korset hade utfört, medan våra frivilliga inte fick det. Åsikterna bland aktiva i Röda Korset var många och spridda. Det finns möjliga konsekvenser både av att erbjuda och av att inte erbjuda ekonomisk ersättning. Inför Riksstämman tyckte vi därför att det behövdes en motion om det här. Ju mer jag och Mattias funderade och diskuterade med andra aktiva i Röda Korset, desto mer komplex tyckte vi att frågan kändes. Vi tyckte därför att frågan måste utredas, så att det finns ett gediget underlag att luta sig mot när beslutet fattas. Vi tyckte inte att alla fakta och aspekter hade analyserats klart.

Du var också ombud och kunde följa när förra Riksstämman tog beslut om motionen, vad hände då? Vad blev resultatet av motionen?

Det var fler medlemmar som hade skickat in liknande motioner, men med olika åsikter om vilket beslut som borde fattas. Motionerna togs upp på ett påverkanstorg under Riksstämman, där alla ombud på ett mer informellt och fritt sätt än i plenum hade möjlighet att diskutera frågorna och hitta gemensamma förslag för Riksstämman att ta ställning till. Efter detta beslutade stämman att Svenska Röda Korsets styrelse ska utreda frågan, men också att styrelsen efter ett remissförfarande ska besluta i frågan under aktuell mandatperiod, och att de ska fundera över när uppdraget passerar gränsen för att vara ett ideellt uppdrag.

Något tips du vill skicka med till den som ska skriva en motion?

Innan vi lämnade in motionerna skickade vi utkast på dem till andra kretsar och frågade om input. Det gjorde att våra motioner redan hade diskuterats av fler när de skickades in, och vi hade fått en chans att anpassa dem efter vad andra tyckte om förslagen. Jag tror att det var därför vi fick igenom många av våra förslag på Riksstämman. Sedan är det viktigt att ta reda på orsaken till tidigare beslut eller arbetssätt, för att kunna motivera varför man vill få till en förändring. I några fall där vi inte kunde få fram den informationen själva kontaktade vi Svenska Röda Korsets styrelse eller Infoservice för att få det klargjort. Att ha en dialog med tjänstepersonsorganisationen kan alltså vara bra om man tycker att det finns oklarheter. Sist men inte minst behöver man vara tydlig i sina att-satser, alltså den del av motionen där man skriver vad man föreslår att stämman beslutar. Be gärna någon korrekturläsa dem en extra gång, så att de inte går att misstolka.

Mattias - Varför ska man skriva en motion till Riksstämman?

Genom vår mångfald och varierande perspektiv så kan vi medlemmar finna förbättringsområden samt komma med förslag på förbättringar som ingen enskild individ eller grupp hade kunnat göra själva. Genom att skriva en väl genomtänkt motion så bidrar du aktivt med att göra Svenska Röda Korset till en bättre organisation.

Till förra stämman skrev din krets flera motioner, kan du ge exempel på någon motion?

Det stämmer! En motion som jag skulle vilja lyfta är I46 Utdelning av läkemedel.

Vad var det som gjorde att ni skrev denna?

Jag var ordförande i Göteborgs Första Hjälpen-grupp när vi skrev den här motionen. Första Hjälpen-grupperna har som en naturlig konsekvens av svensk lagstiftning strikta riktlinjer kring läkemedelshantering. Men rutinerna sträcker sig inte utanför Första Hjälpen-grupperna, och vi har även märkt av utdelning av läkemedel från både frivilliga och tjänstepersoner utanför denna verksamhet. Förutom att skillnaderna är svåra att förena med grundprincipen Enhet, så uppkommer en otydlighet gentemot utomstående hur Svenska Röda Korset egentligen hanterar läkemedel.

Du var också ombud och kunde följa när förra Riksstämman tog beslut om motionen, vad hände? Vad blev resultatet av motionen?

Vi gick med på styrelsens yttrande över motionen där de föreslog en annan att-sats, och denna klubbades igenom.

Något tips du vill skicka med till den som ska skriva en motion?

Först och främst, våga göra det! Om du ser ett förbättringsområde för Svenska Röda Korset, så få då ned det på en motion. Diskutera dina tankar med andra, få in olika perspektiv. Både skriv och förankra gärna motionen med andra, både för att den ska bli så bra som möjligt och för att få extra styrka bakom sig. När det kommer till vad motionen ska handla om, försök att se den från hela Svenska Röda Korsets perspektiv, även om den såklart är sprungen ur ditt egna. Försök komma på lämpliga åtgärder att formulera som att-sats(er), om det tex är en komplex fråga så kanske det är bäst att en utredning tillsätts snarare än att man beslutar rakt av på riksstämman. Och i motions-texten, se till att kortfattat ge tillräcklig bakgrund för att alla Rödakorsare ska kunna förstå den, samt motivera varför en ändring behövs.

Motioner ska skickas in senast den sista februari.
Så vad väntar du på? Var med och påverka Svenska Röda Korsets framtid!

Läs mer om motioner.

Här finns motionsformuläret för att skicka in din motion till Riksstämman 2021.

 

Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!