Dags att fylla i rapporteringen för hela året

PMI data collection centre, Indonesien

Nu är helårsfrågorna inlagda i kretsrapporteringen. Frågorna finns med i enkäterna för november – januari, så att kretsen har god tid på sig att sammanställa och svara.

Under perioden november till sista januari läggs helårsfrågorna till i kretsarnas verksamhetsrapportering. Det är översiktliga frågor om kretsens verksamhet som gäller hela verksamhetsåret 2023. Helårsfrågorna ligger i formuläret under november, december och januari månad. Ni behöver däremot bara svara på dem en gång, och sista dagen att svara är 31 januari 2024.

Kretsarnas arbete är stommen i vår rörelse. Som lokalkrets är ni organisationens öra mot marken och som utförare av vår lokala verksamhet är det ni som vet hur behoven och hjälpen ser ut på er ort. Därför är det viktigt att ni lägger tid på att svara, så vi tillsammans kan lägga fokus på rätt saker inför kommande år.

Statistiken vi får in i kretsrapporten används på flera sätt:

Den ger oss en samlad bild av vår kapacitet runt om i hela landet så vi kan agera snabbt i händelse av en kris.

  1. Den ger oss information som vi kan använda i kommunikations-, påverkans- och opinionsbildningssyften.
  2. Den stärker vår återrapportering till externa finansiärer så att vi kan utveckla fler samarbeten som kan bidra till att göra skillnad för utsatta människor i Sverige.
  3. Rapporten skickas till vår internationella paraplyorganisation som sammanställer överblicken över våra insatser globalt, vilket stärker vårt internationella samarbete.
  4. Översikten hjälper organisationen att kunna göra rätt prioriteringar kring det stöd som ni kretsar behöver i ert arbete.

 

Läs gärna mer om kretsarnas verksamhetsrapportering på Rednet.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!