COP28: Ambitiösa klimatåtgärder behövs för att minska klimatförändringarna

Somalia förbereder sig för regn och översvämningar

Mellan den 30 november och 12 december är det dags för FN:s klimatkonferens som i år äger rum i Dubai, i Förenade Arabemiraten.

Konferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar har skett årligen sedan 1995 och har fått allt större uppmärksamhet i takt med att fler och fler insett allvaret i den globala klimatkrisen. Frågor som kommer att diskuteras under årets konferens är bland annat den globala översynen (Global Stock Take), där framstegen enligt Parisavtalet ska utvärderas. Andra frågor i fokus i år är utfasning av fossila bränslen, finansieringsfrågor och livsmedel – och jordbrukssystem.

Svenska Röda Korset arbetar på olika sätt tillsammans med ungdomsförbundet och Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen för att utforma budskap och lyfta fram våra erfarenheter från den humanitära sektorn under COP28. Rödakors- och rödahalvmånen finns på plats genom representanter från Federationen (IFRC), Internationella rödakorskommittén (ICRC) och utvalda nationella föreningar.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC), som representerar alla 191 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreringar runt om i världen, har tagit fram följande sex huvudbudskap:

  1. AGERA OMEDELBART

För att hantera de humanitära konsekvenserna av klimatkrisen. Minska utsläppen av växthusgaser för att förhindra ännu värre humanitära effekter, samtidigt som vi kraftigt ökar anpassningsåtgärderna på en lokal nivå och når de mest utsatta människorna.

  1. PRIORITERA LOKALT LEDDA ÅTGÄRDER:

Stöd meningsfullt lokalt engagemang och deltagande för att gemensamt implementera lösningar av och med lokala samhällen som bygger motståndskraft mot klimatpåverkan. Anta och implementera principer för lokalt ledd anpassning.

  1. ÖKA FINANSIERINGEN FÖR KLIMATANPASSNING:

Kvalitet, kvantitet och tillgänglighet. Prioritera finansiering för de mest påverkade länderna och samhällena, som når ned på lokal nivå.

  1. SKALA UPP FÖREBYGGANDE OCH TIDIGA ÅTGÄRDER:

För att förhindra att extrema väderhändelser blir katastrofer, för att rädda liv och försörjningsmöjligheter. Investera i tidiga varningssystem och andra system för tidiga åtgärder på lokal nivå, samt för att nå avlägsna samhällen innan katastrofer inträffar.

  1. STÄRK HÄLSOSYSTEMENS KLIMATMOTSTÅNDSKRAFT:

Investera i primärvård, vatten och sanitetssystem samt på lokal nivå förbereda för att möta de föränderliga klimatriskerna och uppnå målen för god hälsa och välbefinnande.

  1. FÖRHINDRA, MINIMERA OCH ÅTGÄRDA FÖRLUST OCH SKADA:

Med ny, utökad och förutsägbar finansiering för att stötta omfattande insatser. Ersättning för förlust och skada (loss and damage) måste nå de människor och samhällen som är mest drabbade.

Även den Internationella rödakorskommittén (ICRC) har tagit fram huvudbudskap som fokuserar på att stärka klimatarbetet i konfliktområden. Länder där väpnad konflikt äger rum tillhör ofta de mest utsatta för klimatkrisen.

Läs mer om ICRCs uppmaningar till COP28 här.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!