Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Civilsamhället är viktigt i tider av kris och nya behov

Läs debattartikeln undertecknad Gunnar Ström, medlem i styrelsen i Forshagakretsen.

Debattartikeln som publicerades i Nya Wermlands-Tidningar är en replik på Ida Arnstedst debattartikel i Västerbottenskuriren; Civilsamhället bär upp samhället. 

I Sverige har Röda Korset fler secondhandbutiker än McDonald’s har restauranger. Det är lätt att glömma bort hur stort Sveriges civilsamhälle är, men 53 procent av alla svenskar är engagerade i någon form av ideellt arbete. Dit hör bland annat idrottsföreningar, religiösa samfund och välgörenhetsorganisationer. Civilsamhället har haft en otroligt viktig roll under coronapandemin, men samtidigt har de varit nästan osynliga i samhällsdebatten.

Det skriver Ida Arnstedt, som arbetar på forskningsinstitutet Ratio. Och hon konstaterar att en stor del av diskussionen om Sverige efter coronapandemin har handlat om att återstarta ekonomin, om företagsstöd, utvecklad infrastruktur och arbetsmarknadsreformer. Det här är nog så viktiga frågor. Men bortglömt i diskussionen om Sveriges återhämtning är civilsamhällets framtid. Många av de som bär upp civilsamhället är äldre och tillhör själva riskgruppen. Det här har gjort situationen för både organisationerna och dess medlemmar extremt tuff. Ändå har de funnits där under hela pandemin.

Röda Korset i Forshaga har bland annat handlat mat för personer i riskgrupper som inte själva kan handla i butiker, vi håller kontakt med medlemmar och frivilliga som känner ensamhet, vi har delat ut information på flera olika språk om hur man kan skydda sig mot coronaviruset. Sedan mitten av mars har vi handlat regelbundet åt över 25 personer i kommunen. Vi har flyttat ut vår egen butik och verksamhet varje lördag i tre månader för att ge så många som möjligt en chans att vara med och vi har program för de som finns på äldreboendet i Forshaga på deras uteplats. Bra för de drabbade men också för oss som ställer upp: vi känner att vi kan göra något. Och ändå är Röda Korset bara en av många organisationer i Sveriges civilsamhälle.

Och Ida Arnstedt fortsätter: Civilsamhället har ställt om och mött krisen på ett beundransvärt sätt. I många fall har omställningen skett betydligt snabbare än hos kommuner och myndigheter. När det uppstått ett behov har det inte dröjt länge innan civilsamhället funnits på plats. Att de är så pass anpassningsbara är en styrka och något som borde tas tillvara på bättre.

Lösningen på de problem som finns i samhället är inte alltid att staten ska gå in och göra mer. Ibland är det tvärtom bättre att överlåta vissa uppgifter till civilsamhället. Det är inte ovanligt att lokala volontärer har bättre förståelse för vad för slags hjälp som behövs och vilka som behöver den än tjänstemän. När deras nätverk redan finns på plats är det också lätt att ändra inriktning till det som är mest akut i stunden.

Sverige hade varit betydligt sämre rustat inför krisen om det inte vore för civilsamhället. Trots tuffa förutsättningar har organisationerna och alla deras frivilliga gjort skillnad. När hjälpen har behövts har de funnits där, precis som vid tidigare kriser, slutar Ida Arnstedt. Jag håller med och kan tillägga: vi finns där även för framtida kriser. Dessa kommer, vi vet bara inte när – och hur.

Gunnar Ström, Röda Korset, Forshaga

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!