Christel Petersen: Grundprinciperna - grunden till vårt hus

Christel Petersen - Törebod

Nu kommer årets sjätte del artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. Denna gång får vi en personlig berättelse av Christel Petersen, som bland annat är aktiv första hjälpare, utbildare och regionrådsordförande.

Stort och brett engagemang 

Jag har alltid varit föreningsaktiv, och de senaste 25 åren i organisationer som verkar för att hjälpa och stötta andra människor. Mitt engagemang i Röda Korset startade som första hjälpare. Jag hade varit på väg till Röda Korsets verksamhet i många år, men andra engagemang kom emellan. För sex år sedan sökte man nya första hjälpare i Helsingborg och på den vägen är det.  

Jag är fortfarande första hjälpare och gruppledare, men även krisinsatsledare samt frivilligledare för första hjälpen-gruppen i Helsingborg. I kretsen har jag också hunnit med en tid i kretsstyrelsen. Andra engagemang inom Svenska Röda Korset är att vara utbildare samt ordförande i regionråd syd. 

Grundprinciperna är varaktiga, ständigt aktuella och behöver diskuteras regelbundet 

Man ska ju vara ärlig, och jag måste erkänna att jag under min första tid som rödakorsare tyckte att grundprinciperna mest var sju stora ord, som nog var bäst applicerbara på krig och stora internationella katastrofer. Jag hade svårt att koppla de sju stora orden till den lokala verksamheten där jag fanns.  

Jodå, polletten trillade ner även för mig, men man måste arbeta aktivt med grundprinciperna för att det ska bli självklart att se dem som en del av vår vardag, att alltid ha dem i åtanke. Grundprinciperna är grunden till vårt hus – utan en stabil grund kommer huset att rasa. Vid varje fundering på hur eller vad man kan göra, kan man tänka tillbaka på grundprinciperna. 

De flesta organisationer har någon form av värdeord, ledord eller vad man nu väljer att kalla det. Självklart är de väl genomtänkta, men ofta behöver de bytas ut med några års mellanrum. Unikt för Röda Korset är att våra grundprinciper fungerar överallt i hela världen, hela tiden. De är varaktiga, ständigt aktuella och ett verkligt rättesnöre rödakorsfamiljen. Tänk så coolt det är! 

Sällan har grundprinciperna varit så viktiga i modern tid, som de varit de senaste åren. Pandemi och krig i närområdet, säkerhetspolitisk oro och naturkatastrofer avlöser varandra. Vi har verkligen fått tänka efter vad vi gör, hur vi gör det, när vi gör det och för vem vi gör det.  

Alla grundprinciperna är viktiga, men för mig, just nu, känns neutralitet och självständighet väldigt viktiga. Hade vi inte varit neutrala och självständiga, hade vi inte kunnat bedriva det omfattande hjälparbete som pågår i vårt land, men även i olika krigs- och katastrofhärdar runt om i världen. Röda Korset får tillträde, som många andra inte får. Just att vi är de vi är har även gjort att vi kan bistå vårt eget samhälle med ovärderligt stöd, vilket märktes inte minst under de värsta pandemiåren. Vi väljer inte sida – vi lämnar ingen ensam i kris eller krig! 

Men det är såklart i den vardagliga verksamheten små dilemman uppstår. Ibland är det stora dilemman, ibland är det mindre sådana. Många har hört mig tjata om att man ska gå kursen rödakorskunskap, eller att man ska diskutera grundprinciperna på sina gruppträffar. En del undrar varför jag är så tjatig, för grundprinciperna har ju inte förändrats över tiden. Grundprinciperna är grunden till vårt fantastiska hus, och det är en fast och solid grund, men huset renoveras över tiden, precis som samhället förändras över tiden och därmed hur vi behöver förhålla oss till grundprinciperna.  

Koppla grundprinciperna till din verksamhet 

När man har svårt att komma ihåg vad de sju stora orden som grundprinciperna utgör, får man tänka lite mindre. Vad betyder minska lidande för mig, för människor i min kommun? Vad betyder agera självständigt för just min verksamhetsgrupp? Kan man annonsera att flyktingar från ett visst land kan få hjälp av kretsen? Om ja – vilken grundprincip stöder det? Om nej – vilken grundprincip stöder det? 

Vi måste prata mer om grundprinciperna, speciellt i den oroliga tid vi lever i just nu. Krig, klimatförändringar, socioekonomisk oro, hotbilder av olika slag. Mitt tips är att alla frivilligverksamheter passar på att ha en diskussion kring några dilemman som kan uppstå i just sina verksamheter varje gång man har en gruppträff. Det behöver inte ta mer än 10 till 15 minuter per gång. Oftast finns det inget facit, utan man behöver bara tänka till och vara förnuftig.  

Och glöm inte rödakorskunskapen 

Repetera kursen rödakorskunskap. Den finns en webbkurs, men för bästa resultat bokar man, genom att kontakta utbildning@redcross.se, in en utbildare till sin grupp eller krets. Passa på att gå kursen tillsammans med frivilligkollegorna, det stärker gruppen/kretsen, man får möjlighet att ta upp dilemman man stött på i just sin verksamhet/krets och tiden det tar är så värt det! 

Tillsammans gör vi skillnad och grundprinciperna är grunden till vårt formidabla hus! 

Mer om grundprinciperna  

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet. Där hittar du också länkar till tidigare delar i artikelserien.  

Vill du vara med i artikelserien? 

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra? Det kan vara i den vardagliga verksamheten eller en särskild händelse. Mejla info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.  

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!