Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Checklista för omställning av verksamhet

Vårt arbete är viktigt i denna situation som troligen kommer att pågå och förändras under en längre tid.

Här är några saker att tänka på när vi anpassar våra verksamheter till det rådande läget.

  • Gör en behovsbedömning
  • Gör en riskbedömning
  • Vad behöver kretsens frivilliga för att utföra uppdraget på ett tryggt sätt?
  • För frågor och funderingar kring att initiera lokala insatser, kontakta Infoservice: info@redcross.se eller telefonnummer 0771-199500.
  • En lokal insats ska rapporteras till Tjänsteperson i beredskap, TiB: tib@redcross.se eller telefonnummer 08-4524650.

Stöd och råd om verksamhet i relation till coronaviruset i kunskapsbanken.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!