Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Borlängekretsen satsar långsiktigt i Tjärna Ängar

Borlängekretsen satsar långsiktigt i Tjärna Ängar

Borlängekretsen har sedan ett par månader tillbaka påbörjat ett långsiktigt områdesbaserat arbete inom ramen för programmet Socialt hållbara städer. Fokus är att starta verksamhet utifrån lokala behov i Tjärna Ängar tillsammans med boende.

Under vintern gjorde Borlängekretsen en områdeskartläggning som avslutades med en workshop med boende i området. Kretsen har inte någon verksamhet i området sedan tidigare men tack vare goda lokala kontakter med andra aktörer och förtroendevalda som bor i området så spred sig ordet om workshopen. 35 personer deltog i diskussionerna om behov, möjligheter och utmaningar kopplat till hälsa, trygghet samt skydd och rättigheter. Bland annat lyfte ungdomar att det behövs läxhjälp, speciellt för gymnasiet och för vuxenutbildning men även stöd att lära sig skriva CV och i att komma in på arbetsmarknaden. Olika former av sociala och fysiska aktiviteter togs upp som något många önskade. En del upplever det som en utmaning att få kontakt med olika idrottsföreningar men även att ungdomar själva vill organisera aktiviteter.

En utmaning som lyftes i samtalen var att många familjer i området bor trångt. Det upplevs påverka den psykiska hälsan men även vara en stor praktisk utmaning exempelvis när barn och ungdomar ska göra sina läxor hemma. Efter workshopen ser kretsen därför att det kommer vara viktigt att arbeta vidare både med verksamhet och med lokalt påverkansarbete för att lyfta hur segregationens negativa effekter drabbar boende i området.

Arbetet framåt

Planeringen fortsätter nu innan sommaren och till hösten. Ett centralt behov som lyftes i dialog med boende och i samtal med andra aktörer i området var att det inte finns någon mötesplats eller fritidsgård - då den tidigare brunnit ner. Föreningar har inte heller några lokaler i området att träffas i. En arbetsgrupp i kretsen har därför en dialog med fastighetsägare och andra föreningar i området för att undersöka möjligheterna kring en mötesplats och lokaler för verksamhet i området. För att hämta inspiration åkte Borlängekretsen på besök till Linköpingskretsen i april för att lära mer om hur de arbetar i området Skäggetorp. Parallellt med att kretsen arbetar vidare med lokalfrågan så har femton av ungdomarna som var med på workshopen fått ledarutbildning genom RKUF och startat upp en läxhjälp på Paradisskolan. En grupp med unga tjejer har även deltagit i en workshop kring psykisk hälsa som en del i det treåriga projektet ”Hur mår du” som Röda Korset driver tillsammans med Coca-Cola i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om psykisk hälsa hos unga och unga vuxna samt bryta stigman. En artikel om det samtalet kommer upp på Rednet längre fram - så håll utkik!

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!