"Att stå upp för grundprinciperna har gjort det enkelt att vara engagerad"

Benita Josefsson med flera.

Nu kommer andra delen i vår artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. Denna gång är det fokus på Benita Josefsson, frivillig i Jönköpings kommuns rödakorskrets.

Frivillig efter pensionen

Efter drygt 40 år i statens tjänst och de senaste 20 åren som chef på olika nivåer beslutade Benita sig för att gå i pension under 2012. I samband med detta flyttade hon och hennes make från Borås till Jönköping, detta för att komma närmare barn och barnbarn. Intressen har alltid varit konst, musik och litteratur. Benita deltar i bokcirklar och ägnar mycket tid åt trädgårdsarbete, framför allt sommartid. På senare år har intresset för Röda Korsets verksamheter också tagit mycket tid.

- Efter lite fritidsstudier på Högskolan i Jönköping deltog jag under 2013 i en informationsträff hos Röda Korset. Därefter blev jag frivillig i en av kretsens second hand-butiker. Därefter följde olika uppdrag, som styrelsearbete, marknadsföringsgrupp och rekryteringsgrupp, samt att driva olika projekt.

Grundprinciper som en del i engagemanget

I samband med flyktingströmmen under 2015 engagerade Benita sig i kretsens flyktingstöd. Kretsen förmedlade kläder och hygienprodukter till exempelvis Migrationsverkets anläggningsboende. Vidare engagerade sig kretsen i ett samarbete i ett språkcafé. Deltagarantalet i detta språkcafé har varierat från mellan 25 och 150 besökare genom åren. Detta samarbete pågår fortfarande och sedan hösten 2021 i formen av ett internationellt fik en gång per månad. Många av deltagarna behöver stöd med myndighetskontakter, skriva CV eller liknande. Detta är något som volontärerna försöker att lösa tillsammans med deltagarna.

- Att stå upp för grundprinciperna i de kontakter jag haft genom åren med flyktingar/nyanlända har gjort det enkelt för mig att vara engagerad. Man blir ofta prövad och också ifrågasatt på olika sätt i sådana sammanhang men då är det bra att förlita sig på grundprinciperna, framför allt humanitet och opartiskhet. Genom att våga utmana och ställa krav i sådana sammanhang tror jag att man vinner respekt och också tillit i just den gruppen.

Skapa relationer och bygga nätverk som en del av engagemanget

Benita har också varit med att starta upp Nätverket för integration tillsammans med Jönköpings kommun samt Csam-nätverket för civilsamhället. Båda dessa nätverk är fortfarande aktiva. Under 2020–2021 var Benita Röda Korsets representant i Coronanätverket, som kommunen startade upp för att organisera matinköp till sårbara grupper. Under våren 2022 startar länsstyrelsen i Jönköpings län upp sitt Forum för social hållbarhet där Benita som Röda Korsets representant kommer att finnas med i olika grupper som ska arbeta med utmaningar som samhället står inför.

- Att skapa relationer och kontakter med kommun och myndigheter har underlättat mitt engagemang på olika sätt.

Grundprinciperna har alltid varit en ledstjärna i frivilliguppdraget

I sina frivilliguppdrag för Jönköpings kommuns rödakorskrets och de samarbeten som Benita deltagit i har grundprinciperna alltid varit en ledstjärna, framför allt humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet.

- Att stå upp för våra grundprinciper har i de samarbeten jag deltagit i aldrig varit ifrågasatt. Röda Korset möts alltid med respekt och en stor tillit vilket har inneburit att vi räknats med och också funnits med i olika sammanhang lokalt.

Benitas tips till frivilliga är att genomgå utbildningar som Röda Korset erbjuder. Kurserna gör att hon vet var hon står och kan agera utifrån nya erfarenheter och kunskaper. Samtidigt som hon alltid försöker att vara påläst använder hon sig också av sina erfarenheter från tidigare yrkesverksamhet. Dessutom är det alltid bra att kolla av Röda Korsets interna kanaler, för att veta att man är rätt ute i de sammanhang vi agerar.

- En slutsats jag kan dra är att vi måste försöka synas mer i lokalsamhället. Vi tar ofta för givet att ”alla” vet vad Röda Korset gör, men tyvärr är det inte så i alla lägen. Det är också viktigt att öka kunskaperna om Röda Korset även i vår egen organisation - här finns mycket att göra. Dessutom är min uppfattning att samverkan och samarbete med andra organisationer skapar goda förutsättningar för att Röda Korset ska synas mer.

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet.

Läs också första delen i artikelserien, Matilda Holmberg: Frivillighetens kraft, med Henry Dunant som ledstjärna.

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra? Det kan vara i den vardagliga verksamheten eller en särskild händelse. Kontakta info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!