Vill du veta mer om hur vi ger stöd vid avslag och återvändande?

Stöd återvändare

Vi bjuder nu in samtliga intresserade frivilliga, förtroendevalda och anställda till två informationstillfällen om hur vi arbetar med stöd vid avslag och återvändande.

Vi kommer att berätta om arbetet med återvändande och det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.

Arbetet med stöd vid avslag och återvändande är en del av vårt arbete för en mer rättssäker, värdig och human migrationsprocess. Vi erbjuder stöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan och vid ett återvändande. I arbetet med att stödja individer ingår information och individuell rådgivning om avslag och återvändandeprocessen, hjälp och stöd i att ta relevanta kontakter, psykosocialt stöd och samtal, praktisk hjälp och andra förberedelser, samt information om och kontakt med aktörer i hemlandet.

Förutom stödet till enskilda personer via migrationsrådgivningen arbetar vi även med kunskapsspridning och påverkansarbete, kontinuerliga dialoger med ansvariga myndigheter samt samverkan med organisationer i Sverige och i de länder dit personer återvänder. Vi arbetar med att stödja kretsar och frivilliga genom stöd i enskilda ärenden och utbildningsinsatser.

Informationsträffarna sker digitalt via Teams. Du får själv välja om du vill vara med dagtid eller kvällstid. Välj det tillfälle som passar dig bäst. Upplägget kommer att vara detsamma! 

Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att logga in på mötet direkt via kalenderinbjudan nedan, eller via Kalendariet i Kunskapsbanken.

Dagtid: onsdag 19 maj, kl. 14:00-15:00 (med incheckning fr.o.m. 13:45). Klicka här för att ansluta.

Kvällstid: torsdag 20 maj, kl. 18:00-19:00 (med incheckning fr.o.m. 17:45). Klicka här för att ansluta.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!