Missa inte pedagogisk grundkurs i att leda lärande

Röda Korsets folkhögskola

Nu genomförs en omarbetad Att leda lärande, Svenska Röda Korsets pedagogiska grundkurs den 28 mars. Kursen fokuserar på olika verktyg för att hålla en engagerande kurs.

Vi arbetar med aktiva metoder och upplevelsebaserat lärande, feedback och övar på att agera framför en grupp. Kursen är obligatorisk för alla som är utbildare för Svenska Röda Korset och vi vill också bjuda in dig som kanske har ett uppdrag där du håller workshops eller är intresserad av utbildning i ditt uppdrag. Såväl frivilliga som anställda är välkomna att delta.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen, måndag 28 mars – kvällstid (online), 9-10 april dagtid (på nationella stockholmskontoret). Du behöver kunna närvara vid alla tillfällen. Vi har begränsat med platser, intresseanmälan skickas till asa.vennberg@redcross.se eller johanna.ekberg@redcross.se.

Välkommen!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!