Att arbeta med ett grundläggande skyddsperspektiv

Tre skyddsemblem som räddar liv.

Vill du lära dig mer om vad det innebär att arbeta med ett grundläggande skyddsperspektiv? Då finns möjlighet att gå E-kursen Att arbeta med ett grundläggande skyddsperspektiv.

Kursen är framtagen tillsammans med ICRC och riktar sig till anställda frivilliga inom SRK. Den tar ca 35 minuter att genomföra. I enlighet med vår Skyddspolicy innebär ett grundläggande skyddsperspektiv att alla som på något sätt representerar Röda Korset ska som ett minimum kunna möta fall där deltagare i våra aktiviteter far illa och ha förmåga att hantera de skyddsbehov som identifieras eller uppmärksammas i våra verksamheter. Antingen genom att själva agera eller genom att hänvisa till andra aktörer.

Som ett stöd för dig som möter personer i behov av hjälpinsatser som faller utanför Röda Korsets uppdrag och verksamheter, har enheterna Skydd och efterforskning och Hälsofrämjande och social trygghet tagit fram en handbok för säkra hänvisningar som beskriver hur vi kan hänvisa till andra aktörer på ett tryggt och säkert sett. Handboken går att ladda ner här. Vi kommer att bjuda in till nätverksträffar efter nyår för att presentera både handboken och vår skyddspolicy.

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!