Återvända till Irak – Röda Korset finns vid din sida

Bagdad 2023

Inom det EU-medfinansierade projektet AMIRA II erbjuder vi stöd till asylsökande vid avslag och ett eventuellt återvändande. Under 2023 och 2024 ger Svenska Röda Korset i samverkan med Irakiska Röda Halvmånen utökat reintegrationsstöd till personer som återvänder till Irak.

I samverkan med vår systerorganisation Irakiska Röda Halvmånen erbjuder vi stödinsatser i Irak till särskilt utsatta grupper och individer. Stödet och rådgivningen kan med fördel påbörjas innan återvändandet sker, men vi har även möjlighet att ge stöd till personer som återvänt från Sverige eller ett annat EU-land och som identifieras först efter återvändandet skett. Individer i behov av särskilt reintegrationsstöd identifieras i Sverige samt i andra EU-länder via andra nationella föreningar eller andra externa aktörer.

Stödet kan innebära psykosocialt stöd, specifikt stöd till barn eller kvinnor, praktiskt och/ eller juridiskt stöd, inklusive med inte uteslutande kopplat till utbildning, hälso- och sjukvårdsbehov samt yrkesutbildning. Under AMIRA II-projektperioden som pågår mellan 2023-2025 avser vi att nå ett hundratal individer med så kallad stöd i Irak.

 

Läs mer om våra insatser här.

Information och rådgivning om avslag och återvändande på 020-415 000, onsdagar kl. 9-12.

Vill du hellre skriva ett mejl? returnsupport@redcross.se

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!