Lansering för vår årsbok i internationell humanitär rätt 2020

Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2020

Hur blir den internationella humanitära rätten relevant i dagens Sverige, där det inte råder väpnad konflikt?

Varje år ger Svenska Röda Korset ut en årsbok som belyser de humanitärrättsliga höjdpunkterna från föregående år, och i årets upplaga är temat totalförsvar och pandemi. I årsboken kan du få en inblick i Utrikesdepartementets arbete under året och om vilka humanitärrättsliga regler som är särskilt relevanta i en pandemi. Försvarsmakten beskriver också deras arbete med att integrera FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i sin verksamhet, och du får av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en överblick över det svenska befolkningsskyddet och dess anknytning till den humanitära rätten.

Läs årsboken här!

Den 31 maj kl 11-12 anordnar vi dessutom en digital lansering för årsboken!

Kom och lyssna på den digitala lanseringen vi anordnar för årsboken! Generalsekreterare Martin Ärnlöv talar om vårt arbete med den humanitära rätten under 2020, och enhetschefen Niklas Kebbon beskriver Utrikesdepartementets humanitärrättsliga arbete. Sedan fördjupar vi oss i årsbokens två teman tillsammans med enhetschefen Anders Johannesson vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Generallöjtnant Johan Svensson Försvarsmaktens Produktionschef.  

Läs mer och anslut dig via vårt kalendarium.

Med spridd kunskap stärker vi respekten för den internationella humanitära rätten. Varmt välkommen för att lära dig mer! 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!