Anmälan till Vårkampanjen är öppen!

Krisberedskap – Svenska Röda Korset på plats vid skogsbranden i Ljusdal 2018

De första 50 kretsarna som anmäler sig kommer att få ett färdigt kampanj-kit skickat till sig.

Temat kommer att vara samma som under förra årets Vårkampanj och figurera runt ”Tillsammans i kris” för att fokusera på vikten av att vi höjer vår beredskap nationellt och hur vi som organisation kan bidra till detta.

Anmäl er på www.rodakorset.se/kretskampanj

Planeringen för våra kampanjer 2020 

Hållbarhetskampanj 2/3 – 29/3 (28/3 Klädbytardagen)
Målgrupp: Konceptbutikerna

Vårkampanj 20/4 – 31/5 (ink Röda korsets dag 8/5)*
Målgrupp: Alla kretsar

Töm/ Rensa garderoben-kampanj 21/8 – 29/9 (29/9 Återvinningens dag)
Målgrupp: Konceptbutikerna
Juli och augusti kommer det planeras material för butiker för att
marknadsföra kampanjen i förtid.

Julkampanjen 15/11 – 31/12 (23/11 White Monday)
Målgrupp: Alla kretsar

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!