Allis – en mötesplats med fokus på det medmänskliga

Alla är välkomna till Röda Korsets mötesplats Allis i Skoghalls centrum på Hammarö.

På torget i Skoghalls centrum på Hammarö ligger mötesplatsen Allis vägg i vägg med kretsens egen Second Hand-butik. Fem dagar i veckan kan kommunens invånare komma förbi för en pratstund, en fika eller råd och stöd.

Tanken att starta en mötesplats dit alla är välkomna har funnits under en längre tid hos Hammarö rödakorskrets. När butiken bredvid kretsens Second Hand-butik gick i konkurs såg dåvarande ordförande en möjlighet att göra tanke till verklighet. Öppningsdagen blev senare än tänkt när en pandemi kom i vägen, men i oktober 2021 invigdes kretsens nya mötesplats Allis.

Eva Nordlöf, frivilligledare på Allis, beskriver det som en öppen mötesplats för alla. Hit kan vem som helst komma förutsättningslöst och utan krav för en pratstund, en fika eller råd och stöd.

Dagarna på mötesplatsen blir vad besökarna gör det till och just därför vet man aldrig riktigt hur en dag kommer se ut. Ibland är det livliga diskussioner, ibland allvarliga samtal och ibland en dag fylld med massa skratt.

Mötesplatsen har en blandning av besökare. De allra flesta är pensionärer eller sjukpensionärer men till mötesplatsen kommer även andra daglediga, nyanlända och papperslösa. Den gemensamma nämnaren för majoriteten av besökarna är ofrivillig ensamhet.  

– Många som kommer hit känner sig ganska ensamma och söker sig till oss för att de har behov av sällskap och att prata med någon. För många kan det vara ett stort steg att bryta ensamheten och ta sig ut, berättar Eva.

Kretsen har ett bra samarbete med kommunen som flitigt informerar om både Allis och kretsens Second Hand-butik. Tillsammans med kommunen har Allis en kvinnogrupp för föräldralediga nyanlända kvinnor två gånger i veckan samt anordnar träffar med samhällsinformation för nyanlända.

Kretsen har även i egen regi ett språkcafé varannan lördag som är välbesökt. Vid ett tillfälle under våren var de 26 deltagare från 10 olika länder som satt runt borden och tränade svenska tillsammans.

Det finns en önskan bland frivilliga att tillsammans med besökarna bygga upp en gemenskap och känsla av tillhörighet, utan hierarki och där verksamheten styr besökarnas önskemål och behov. Efterfrågan från besökare har bland annat lett till gemensamma dagsutflykter och aktiviteter samt att Allis på torsdagar har startat ett handarbetscafé.

Kerstin och Agneta är ansvariga för handarbetscaféet och berättar att här deltar både frivilliga och deltagare efter egen förmåga och intresse.

– Ingen av oss är särskilt bevandrade när det kommer till handarbete men vi har väldigt kul ihop, berättar Kerstin. Alla sitter med sina egna projekt samtidigt som vi lär oss av varandra och hjälps åt.     

Kerstin kom från början till Allis som besökare men fick sedan en fråga om hon ville engagera sig som frivillig.

– Det roligaste är att få träffa folk, knyta kontakter, att känna sig behövd och kunna bidra berättar hon.

Agneta fyller i:

– Det roligaste är att träffa andra människor man vanligtvis inte träffar. Det blir andra typer av samtal och möten där jag lär mig mycket.

 

Den senaste tiden har frivilliga sett ett ökat behov av mat, kläder och hygienartiklar. Ett nästa steg i utvecklingen av verksamheter är därför att börja arbeta med grundläggande humanitära behov.

Allis har utefter efterfrågan börjat servera lunch en onsdag i månaden, något Eva hoppas kommer kunna utvecklas till varje onsdag framöver. De har också påbörjat ett samtal med ICA om utdelning av presentkort och det finns också en vilja att börja med utdelning av mensskydd och blöjor.

En styrka för verksamheten är att ha Second Hand-butiken vägg i vägg. Dit kan besökarna gå och hitta billiga kläder eller vid behov, få ett par skor eller en jacka.

– Jag hoppas att fler hittar hit till oss och att vi framöver kan inspirera till fler möten över generationsgränser, säger Eva.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!