Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

After school – ett lyckat projekt i Värmland

After school - en populär verksamhet i Värmland.

– Det bästa med After school är ungdomarnas gemenskap; att de får träffa ”gänget”, äta tillsammans och diskutera ämnen som alla har olika erfarenheter av och tankar kring, säger Olivia Mortensen, heltidsanställd projektledare för After school. Vid sin sida har hon Packiyarani ”Rani” Thayaparan, som arbetar halvtid med projektet.

After school innebär att ensamkommande och nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 20 år träffas en kväll i veckan, lyssnar på en föreläsning, diskuterar och äter pizza tillsammans. På varje ort är en lokal cirkelledare ur målgruppen anställd för att ta ansvar för sammankomsten. Lokala rödakorsvolontärer hjälper också till att stötta cirkelledarna på plats.

Projektet startade hösten 2018 i Kristinehamns kommun och hösten 2019 var hela tio kommuner involverade i After school, nämligen Karlstad, Forshaga, Arvika, Säffle, Årjäng, Filipstad, Storfors, Grums, Hammarö och Kristinehamn. Sammanlagt deltog ungefär 300 ungdomar under 2019.

Under våren 2020 ingick sex kommuner i projektet men med anledning av Covid -19 fick vissa föreläsningskvällar ställas in medan andra genomfördes i picknick-form. Under sommaren är det åter tio kretsar i tio kommuner som har anslutit sig till After school och utformningen av projektet är nu anpassat till den rådande pandemin. Det ska bestå av olika sommaraktiviteter utomhus som minigolf, utflykter, orientering, ridning m.m. Till hösten planeras hela fjorton träffar i de tio kommunerna och då kommer förhoppningsvis sammankomsterna att kunna vara av ”klassisk karaktär”, det vill säga med föreläsningar och pizza inomhus.

After school-föreläsningarna tar upp olika teman som psykisk ohälsa, våldsbejakande extremism, hbtq-frågor, skog och natur, hedersrelaterat våld och förtryck, yoga, hatbrott, krisberedskap och många andra ämnen. Kretsarna, på orterna där träffarna äger rum, kan påverka vad föreläsningarna ska handla om, alltså göra vissa föreläsningar lokalt anpassade.

Vad tycker då ungdomarna om After school?

– Enligt utvärderingarna och de samtal som vi har haft med dem, har de allra flesta varit väldigt nöjda, säger Olivia, och de ämnen som har tagits upp har i hög grad intresserat deltagarna.

– Men, tillägger Olivia, vissa ämnen och föreläsare har fått ”toppbetyg” medan andra ämnen och föreläsare inte har blivit riktigt lika uppskattade. En del ungdomar har ”erkänt” att de började komma på After school-kvällarna för pizzornas skull men upptäckte att föreläsningarna och de efterföljande diskussionerna var givande och så har de fortsatt att komma. Det är vi förstås väldigt glada över!

Både Olivia och Rani trivs mycket bra med att få arbeta med After School och ser nu fram emot både sommarens ”alternativa träffar” och höstens föreläsningskvällar.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!