Karlsborgskretsen väcker engagemang i kommunen

Marie Josefsson, ordförande för Röda Korset i Vänersborg.

Inför sin stämma gjorde Karlsborgskretsen en lyckad trestegsraket för att rekrytera nya frivilliga och förtroendevalda.

Karlsborgs rödakorskrets har en 110 år lång historia. Kommunen är en gammal regementsstad och krisberedskap är därför en självklar fråga.

Man kan verkligen se att omvärldsläget har resulterat i ett ökat engagemang. Fler vill göra något, säger Edzia Koch, ordförande i Karlsborgskretsen.  

Kretsen kontaktade regionrådet då de behövde göra ett omtag kring rekrytering och fick snabb återkoppling därifrån. Därefter påbörjades ett samarbete mellan kretsen, regionrådet och tjänstepersoner för att lägga upp en plan och ta fram en broschyr. Resultatet blev väldigt positivt.

Genom att först göra ett medlemsutskick i december, sedan medverka i en tidningsartikel i januari och i februari göra ett lyckat utskick av en broschyr lyckades kretsen fånga 15 nya engagerade – en succésatsning. Utskicket gjordes som samhällsinformation till samtliga hushåll i kommunen, så att de som inte vill ha reklam fick information.

I utskicket fanns information om Röda Korset, Karlsborgskretsen och arbetet med krisberedskap samt en inbjudan till att delta på stämman om man var intresserad av att engagera sig. I broschyren fanns också en hälsning från kommunens säkerhetschef. 

Tajmingen var viktig. Att kommunens säkerhetschef dessutom skrev en personlig hälsning tror jag gjorde stor skillnad, säger Edzia Koch. 

Snabbt efter stämman bjöd kretsen in alla nya intresserade till en träff. Där diskuterade de vägen framåt och vilka verksamheter de är intresserade av. En av de nya lyfte att det vore bra att öka synligheten i kommunen och då föddes en idé om att skapa en marknadsföringsgrupp. Utöver det planeras också en rödakorsutbildning.

Edzia funderar på vilka tips hon har till andra kretsar.

Ha en plan för vad som händer efter, för att fånga upp personer som vill engagera sig. Anpassa också utskicket till kommande aktiviteter, antingen era egna eller om exempelvis kommunen har något.  

Edzia upplever att samarbete med kommunen har förbättrats, men också med andra föreningar. Hon kommer tillsammans med säkerhetschefen presentera kretsens arbete med krisberedskap hos andra föreningar. Hon vill också anordna en träff för allmänheten på samma tema, gärna tillsammans med kommunen.

Vi vill jobba mer med samverkan framöver, det är så viktigt.  

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!