Högt engagemang för hälsa och krisberedskap i Biskopsgården

Deltagare workshop Biskopsgården

Den 13 mars hölls en workshop i området som arrangerades tillsammans med lokala aktörer, där boende i Biskopsgården bjöds in för att identifiera och prioritera bland sina behov kopplat till hälsa, trygghet och krisberedskap – med en uppslutning på hela 35 deltagare!

Under 2022 gjorde Röda Korset en kartläggning av behoven i Biskopsgården, som enligt Segregationsbarometern (Boverkets statistikverktyg) definieras som ett socioekonomiskt eftersatt område i Göteborg. De indikatorer som framför allt ligger till grund för bedömningen är hög andel personer med låg ekonomisk standard (63%), låg utbildningsgrad bland vuxna, samt hög andel boende som fått ekonomiskt bistånd över lång tid. Genom Röda Korsets intervjuer med nyckelpersoner, boende och lokala aktörer från området skrevs en behovsanalys som ligger till grund för arbetet i år. 

De huvudsakliga behoven som boende lyfte var relaterade till framför allt hälsa och delaktighet, samt krishantering och beredskap. Analysens medskick var att Röda Korset bör fokusera på att stärka hälsa och delaktighet för boende i området, samt fokusera på att bygga upp insatser som främjar den lokala krisberedskapen och krishanteringsförmågan.

I januari 2023 började Göteborgskretsen arbeta inom programmet Socialt hållbara städer, i nära samarbete med tjänsteorganisationen. Efterföljande workshop blev därav en fortsättning på det arbete som gjordes förra året.

Workshopen inleddes med fantastisk somalisk mat tillagad av kvinnor fråm området, tillsammans med incheckningsövningar som genererade god stämning, en känsla av inkludering och härliga skratt. Senare under workshopens huvuddel identifierade hela 35 boende hur de ser på begreppen hälsa och delaktighet, samt kris, trygghet och beredskap. Med högt engagemang och inspirerande idéer svarade de på frågorna:

  • Vad är hälsa / en kris för mig i Biskopsgården?
  • Vilka aktiviteter kan vi skapa? (för att omvandla resultat från behovsanalysen till aktiviteter och verksamheter)
  • Vad kan jag bidra med för att skapa förändring och göra skillnad i mitt bostadsområde?

Workshopen avslutades med att tillsammans prioritera bland de förslag som kom upp. Förslagen och prioriteringarna kommer fungera som en vägledning i kretsens och tjänsteorganisationens arbete framåt för att tillsammans med boende i Biskopsgården arbeta för ökad hälsa och trygghet i området.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!