På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Extremväder drabbar extra hårt under coronapandemin

Människor i en båt evakueras längs en översvämmad väg efter orkanen Eta som drabbade Honduras i november 2020.

Höstens cyklonsäsong har drabbat Sydostasien och Centralamerika mycket hårt med oväder som tagit liv och ödelagt både hem och egendom. Röda Korset arbetar intensivt på plats men mer stöd behövs.

Stormsvallvågor, jordskred och smittspridning i orkanernas spår i Centralamerika

I Centralamerika kallas cykloner för orkaner och där har orkanen Eta har framförallt drabbat Honduras och stora delar av Guatemala och Nicaragua. Minst 4 miljoner har drabbats i de tre länderna och minst 178 har mist livet i exempelvis jordskred. Länderna är redan mycket fattiga med hög andel undernärda samt är hårt drabbade av Covid-19. Den katastrofappell som Internationella rödakors - och rödahalvmåndefederationen (IFRC) lanserat är långt ifrån täckt. Intresset för orkanens drabbning har varit låg, framförallt på grund av USA-valet och den pågående pandemin. Svenska Röda Korset bistår med insatsledare till både Honduras och Guatemala och jobbar för att få ut både personal och utrustning inom vatten och sanitet (en så kallad Emergency Response Unit, ERU).
 
Nu slår orkanen (kategori 2) Iota mot många av de redan värst drabbade områdena, med vindstyrkor över 50 m/s. Det uppskattas falla 30-60 cm regn samt uppstå livsfarliga stormsvallvågor (storm surge) på 3-5 meter. IFRC rapporterar att läget förvärras allt mer. De arbetar mot klockan tillsammans med de nationella föreningarna för att rädda liv, evakuera de som befinner sig i högriskzonerna och stödja människor som redan är i stort behov av hjälp efter orkanen Eta. Insatsen kompliceras betydligt av Covid 19-pandemin, (till exempel bor många människor i tillfälliga nödboenden/förläggningar) vilket kan leda till förvärrad smittspridning och sjukdom. Den ovanstående katastrofappellen kan behövas revideras och utökas för att täcka behoven även efter Iota.

Värsta översvämningarna på 30 år efter tyfoner i Sydostasien

I Sydostasien kallas cykloner för tyfoner. Totalt i Vietnam och Filippinerna har över 30 miljoner påverkats av de senaste tyfonerna och översvämningarna.

I Filippinerna har en katastrofappell lanserats med anledning av supertyfonen Goni. Appellen har utökats till att omfatta 100 000 personer. Den kan eventuellt behöva revideras upp till ännu fler personer då ytterligare en tyfon (Vamco) dragit in över landet.
 
Vietnam har drabbats av de värsta översvämningarna på över 30 år. Behovsbedömningar pågår men sedan tidigare har över 400 000 hus förstörts. Appellen kommer troligen att revideras upp, idag är målet att nå 160 000 människor. Även här är appellerna oroväckande lågt underfinansierade med tanke på de enorma behoven.
 
Evakueringsarbetet i de översvämningsdrabbade områdena försvåras av Covid-19. Röda Korset söker efter överlevande i både Filippinerna och Vietnam.

För mer information om Röda Korsets arbete på plats i Centralamerika och hur du kan bidra med en gåva, läs mer på rodakorset.se

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!