På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Den psykiska ohälsan ökar under pandemin

World Mental Health Day 2020

Den 10 oktober infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Inför detta släpps rapporten “The greatest need was to be listened to: The importance of mental health and psychosocial support during COVID-19”. Här presenteras resultat som visar hur coronapandemin bidrar till en tydligt ökad stressnivå hos individen och ökat lidande för samhällen i stort runt om i världen.

Drygt hälften - 51 procent - av de 3 500 personer från sju olika länder som svarat på en undersökning* gjord på uppdrag Internationella Rödakorskommittén (ICRC) till rapporten, uppger att coronapandemin har påverkat deras mentala hälsa negativt. Utbrottet förvärrar människors psykiska hälsotillstånd och gör att tillgången till vård inom området minskar. Detta kräver brådskande åtgärder och ökade medel för insatser inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Här kan du ta del av rapporten.

 

Psykisk hälsa kan vara avgörande för hur vi hanterar en kris


– Den rådande hälsokrisen med coronapandemin har förvärrat det psykologiska läget hos miljontals människor, hårdast drabbas de som redan lever i konflikter och katastrofer. Nedstängning av samhällen, begränsad social kontakt och ekonomisk otrygghet påverkar människors psykisk hälsa. Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa, särskilt i krissituationer, säger generalsekreterare Martin Ärnlöv.


– Att investera i program som minskar den psykiska ohälsan är bland det mest kostnadserffektiva man kan göra i en humanitär insats. Det har en direkt livräddande inverkan. Nu mer än någonsin måste vi investera i psykisk hälsa och psykosocialt stöd för att hjälpa människor att hantera och klara sig genom denna kris, säger Sara Hedrenius, rådgivare inom krisstöd på Svenska Röda Korset.


– Covid-19 skapar en historisk möjlighet till att förvandla tanke till handling. Ett misslyckande i att hantera dessa utmaningar kommer att förvärra och förlänga krisen - både ur ett ekonomiskt, socialt och hälsoperspektiv, säger Martin Ärnlöv.

 

Svenska allmänhetens syn på stöd vid psykisk ohälsa hos närstående

Inför World Mental Health Day har vi bett Novus göra en undersökning där 1033 personer intervjuats om deras beredskap kring psykisk ohälsa. Syftet med undersökningen är att kartlägga synen på hur allmänheten ser på stöd vid psykisk ohälsa hos närstående.

Resultatet visar på en generellt god beredskap hos allmänheten vad gäller att stötta en anhörig som drabbas av sorg och ledsamhet. Däremot är osäkerheten större vid frågor som rör ångest. Detta stämmer väl överens med den bild vi själva har. Vi har sett stor trafik till den del av vår webbplats med tips och råd om hur man kan hantera ångest och sorg.

Resultatet från Novus

• Nära tre av fyra känner sig säkra på hur de kan stödja en närstående som är ledsen (73%). Var tionde uppger att de känner sig osäkra (10%).

• Drygt sex av tio känner sig säkra på hur de kan stödja en närstående som har sorg (64%). Nära två av tio känner sig osäkra (18%).

• Nära häften uppger att de känner sig säkra på hur de kan stödja en närstående som har ångest (48%). Drygt var fjärde känner sig osäkra (27%).


Röda Korsets rekommendationer för stater, organisationer och beslutsfattare inkluderar:


• Säkerställa tidig och stabil tillgång till vård inom psykisk ohälsa och psykosociala stödtjänster för personer som drabbas av pandemin

• Integrera psykisk hälsa och psykosocialt stöd i alla åtgärder som görs för att tillgodoser de behov som uppstår på grund av pandemin

• Prioritera den psykiska hälsan och välbefinnandet för personal och volontärer som arbetar med de humanitära behoven under pandemin


* Om undersökningen till ICRC:s rapport:
Totalt 3 500 personer från sju länder svarade på ICRC:s undersökning. Länderna som medverkat är: Colombia, Libanon, Filippinerna, Sydafrika, Schweiz, Ukraina och Storbritannien. Undersökningen, som genomfördes av Ipsos 18-22 september, frågade 500 personer per land från ett nationellt representativt urval. Enskilda landsresultat finns tillgängliga på begäran.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!