Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Delegater rustas för att kunna hjälpa personer i kris

ökad delegatpool inom MHPSS

I november utbildades hälsodelegater och nya specialister för att möta ökade behov inom psykisk hälsa, psykosocialt stöd och katastrofhälsa.

Under senare år har det uppmärksammats alltmer att väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra nödsituationer leder till stora behov inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd, bland miljontals män, kvinnor, pojkar och flickor runt om i världen.

Vi utvecklar vårt praktiska arbete i fält

Nu satsar vi på en utvidgad hälsopool av delegater inom mental hälsa och psykosocialt stöd samt inom katastrofhälsa. Under 19–22 november 2019, genomfördes orienteringsdagar gentemot våra delegater, just med syftet att orientera och introducera delegaterna till Röda Korsets arbete och nya verktyg, vår nya internationella strategiska riktning.

Zena Awad, MHPSS-rådgivare inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd på Svenska Röda Korsets Internationella avdelning (sittande längst fram till höger på bilden) ledde utbildningen.

I utbildningen inom Psykologisk Första hjälpen deltog 12 delegater och fyra anställda för att våra delegater och personal som arbetar inom området katastrofhälsa ska vara väl rustade att hjälpa personer i kris och att ta hand om sig själva och varandra. Delegaterna uppskattade lärdomarna från arbetet vi gör i Sverige där psykosocialt stöd är en viktig del. Sara Hedrenius, vår tematiska rådgivare i psykosocialt stöd på avdelningen Hälsa och Vård, presenterade det arbete våra kretsar och frivilliga har jobbat med inom migrationsresponsen i Sverige och andra viktiga insatser för att ge stöd till personer och grupper i utsatta situationer. Delegaterna visade stort intresse och bad om att, under mötet som planeras för 2020, få besöka kretsarna och utbyta kunskap och erfarenheter med våra frivilliga som gör ett fint arbete i Sverige. 

Vi driver på för att lyfta frågan inom rödakorsrörelsen

Svenska Röda Korset har under flera år varit starkt pådrivande för att lyfta dessa frågor inom rödakorsrörelsen. Vi fortsätter nu arbeta aktivt, både nationellt och internationellt, för att säkerställa genomförandet av Röda Korsets delegatrådsresolution för att bemöta behoven ”Addressing Mental Health and Psychosocial Needs” (CD 2017). I samband med de stadgeenliga mötena i december 2019 tog rödakorsrörelsen en policy runt bemötandet av mental hälsa och psykosociala behov (MHPSS).

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!