4 oktober återgår vi till kontoren som huvudarbetsplats

Röda Korsets kontor i Umeå

Samtidigt börjar våra riktlinjer för flexibelt arbete att gälla. Här kan du läsa mer om hur återgången är tänk att gå till.

Pandemin har påverkat oss olika och många har arbetat hemifrån utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla vi i Svenska Röda Korset har under denna tid tagit stort ansvar, varit flexibla och gjort bästa möjliga utifrån den situation vi tillsammans befunnit oss i. Nu går vi snart in i en ny fas som innebär förändringar, primärt för de i organisationen som arbetat hemifrån.

Den 29 september så kommer restriktionerna i samhället att lättas. Det innebär bland annat att Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och att en återgång till arbetsplatsen inleds. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, införandet av flexibelt arbete utifrån verksamhetens behov samt allas individuella ansvar är vi trygga med att från den 4 oktober återgå till våra fysiska kontor som huvudarbetsplats.

Utgångspunkterna för återgång till kontoren i de fall där medarbetare tidigare kunnat arbeta hemifrån är:

  • Att vi från 4 oktober kan börja återgå till kontoren som huvudarbetsplats.
  • Att riktlinjen för flexibelt arbete aktiveras från 4 oktober och att tillämpning sker utifrån verksamhetens behov.
  • Att vi i dagsläget INTE tar tillbaka kontorsstolar etcetera till kontoren för att kunna ha en beredskap för eventuella bakslag i smittspridningen. Detta innebär att det i dagsläget finns färre antal fullt utrustade arbetsplatser på våra kontor. Med beaktning av detta rekommenderar vi att arbete på kontoret sker max tre dagar per vecka fram till jul där detta utifrån verksamheten är möjligt.
  • Att alla har ett individuellt ansvar att följa allmänna rekommendationer och stanna hemma från kontoret vid minsta sjukdomssymtom. För ovaccinerade personer finns även fortsättningsvis särskilda allmänna råd.    

Mer information samt frågor och svar finns i Kunskapsbanken: Flexibelt arbete - tjänstepersonsorganisationen

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!