25 nov: Föreläsning om anhörigstöd med interkulturellt perspektiv

Händer med varsin kopp

Hur mår anhöriga med migrantbakgrund, vilka utmaningar har de i samhället och hur kan vi som frivilliga förhindra och lindra mänskligt lidande hos dem? Det är några av frågorna vi pratar om under föreläsningen om interkulturellt perspektiv i anhörigstödet den 25 november.

Föreläsningen vänder sig till frivilliga, kommunanställda och de som arbetar med anhörigstöd. Även andra intresserade är välkomna. 

Var? Föreläsningen hålls via Online Zoom

När? Onsdagen den 25 november 2020 klockan 14:00-15:30 

Gå direkt till anmälan

En anhörig med migrantbakgrund är en person med migranterfarenheter som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Dubbel bestraffning

Studier har visat att anhöriga med migrantbakgrund har unika utmaningar när det gäller att få tillgång till stödtjänster då de upplever en "dubbel bestraffning". Deras rättigheter är ännu inte fullt ut erkända som anhörig och med en högre risk för social utslagning på grund av att de är migranter. Anhöriga med migrantbakgrund kommer till ett nytt land och står inför andra svårigheter förutom de vanliga utmaningarna som landets anhöriga står inför.

Vad finns det för behov?

Det finns ett stort behov av mer lättillgängliga kunskaper och lättläst material med interkulturellt perspektiv som gör att det går smidigt för både frivilliga och personer som möter anhöriga med migrantbakgrund att läsa sig till kulturell kompetens. Detta för att fånga upp olika behov och kunna vara ett medmänskligt stöd utifrån den här gruppens förutsättningar.

Detta har Svenska Röda Korset tillsammans med Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA) tagit fasta på och har målet att skapa en handbok för hur arbetet inom anhörigstödet både på nationell och lokal nivå kan få in ett interkulturellt perspektiv och få in fler anhöriga med migrantbakgrund i det stöd som erbjuds.

Föreläsning den 25 november

Föreläsningen den 25 november är första steget i arbetet för att skapa en handbok. Under föreläsningen får du höra om:

  • Abdinassir, själv anhörig med migrantbakgrund som berättar om sina erfarenheter
  • En intervjustudie om de utmaningar som anhöriga med migrantbakgrund står inför
  • Vad innebär begreppet kultur och interkulturell kompetens
  • Presentation av skelettet till handboken
  • Diskussion om handbokens utformning

Vi behöver ditt bidrag

Under föreläsningen kommer det finnas möjlighet att bidra med tankar och idéer kring hur handboken ska utformas och om innehållet. Det kommer även finnas möjlighet att skicka in sina tankar kring detta i efterhand. 

Delar av föreläsningen kommer att vara på engelska men alla diskussioner är på svenska.

På samlingssidan för Kunskapshösten hittar du information om alla satsningens kommande kurser och föreläsningar. Där kan du också se föreläsningar i efterhand.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!