25 % lägre utsläpp 2019 tack vare ändrade resvanor

Martin Ärnlöv på tågresa mellan Stockholm och Gèneve

Vi har flugit mindre och åkt mer tåg det senaste året. 2019 minskade därför Röda Korsets koldioxidutsläpp för första gången på fyra år!

Cirka 96 % av organisationens koldioxidutsläpp kommer från resande och då framförallt från flygresor. Sedan våra nya reseriktlinjer infördes 2017 har vi arbetat aktivt för att förändra våra resvanor.

- Att i största möjliga mån välja tåg framför flyg är en viktig del men också att överväga om resan är nödvändig - kanske kan resans syfte uppnås via en digital lösning istället?, säger Sophie Gripenberg, hållbarhetssamordnare.

Digitala verktyg en viktig faktor

Men för att kunna avstå en resa behövs det bra digitala verktyg. Under 2019 har både förtroendevalda och tjänstepersoner utbildats i digital mötesteknik. I oktober stod Röda Korset värd för en digital konferens för de skandinaviska rödakorsföreningarnas HR-avdelningar. Att mötas digitalt gjorde att över trettio personer från fem olika länder kunde mötas, något som inte hade varit möjligt tids-, budget- eller klimatmässigt genom ett fysiskt möte.

- Flera deltagare uttryckte skepsis inför mötet, men alla var väldigt positiva efteråt. Vi kunde konstatera att tekniken fungerade fläckfritt, vilket de flesta var ovana vid: det brukar alltid vara teknikkrångel, berättar Ulrika Loinder och Åsa Ander som var ansvariga för konferensen.

Lägre utsläpp ger även lägre kostnader

2018 inledde Röda Korset ett samarbete med företaget CERO. De har hjälpt oss att analysera och förändra vårt sätt att resa för att både minska klimatpåverkan och kostnaderna för resandet. Här har också Tranås resebyrå har varit en viktig hjälp som hjälpt oss att ta fram bra rutter internationellt med tåg istället för flyg och SJ som ger Röda Korset rabatter på tågresor. Förra året fick organisationen nästan 450 000 kronor i rabatt på tågresorna via SJ.

Förra året arrangerades också Riksstämman i Visby, ett exempel där resandet inte kunde bytas ut mot ett digitalt möte. Men tack vare samordnade resor och lite längre restider än vad flyget skulle ha inneburit så hjälptes vi tillsammans åt att begränsa Riksstämmans klimatpåverkan kopplat till resandet!

Läs mer om Röda Korsets klimatarbete på Kunskapsbanken.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!