På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

2020 års Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse finns nu att läsa!

Alexandra Thoren Todoulos, kvalitetsutvecklare på avdelning Hälsa och vård, berättar mer om avdelningens patientsäkerhetsberättelse.

Hej Alexandra!

Vi fick höra att avdelning Hälsa och vård har skrivit en patientsäkerhetsberättelse för år 2020. Kan du berätta kort varför ni skriver en sådan rapport?

I grund och botten handlar det om att Svenska Röda Korset är vårdgivare vilket innebär att styrelsen är ansvariga för att den hälso- och sjukvård som bedrivs på Röda Korsets behandlingscenter (RKC) och Vårdförmedling utförs på ett patientsäkert sätt med hög kvalitet. I det här sammanhanget innebär kvalitet att verksamheterna arbetar utifrån de lagar och föreskrifter som finns inom hälso-och sjukvården som verksamhetsområde. En av Socialstyrelsens föreskrifter som vi måste förhålla oss till har en bestämmelse om att den första mars varje år ska vårdgivare ha sin patientsäkerhetsberättelse färdig. Därför skrivs en årlig patientsäkerhetsberättelse.

Vad innehåller en patientsäkerhetsberättelse och vad är syftet med den?

Det är en rapport som på ett öppet sätt ska beskriva förbättringsarbetet som har utförts för att öka kvalitén och patientsäkerheten under föregående år. Rapporten utgår från ett avdelningsperspektiv och beskriver strategier, mål och resultat av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Syftet är att bidra till en trygg och säker vård för våra patienter.

Varför inkluderar rapporten kvalitetsarbete om det ska handla om patientsäkerhet?

Vi har valt att inkludera både patientsäkerhet och kvalitet i samma rapport eftersom hög kvalitet i vården innebär att patienterna får en trygg och säker vård.

Vem är målgruppen för Hälsa och vårds patientsäkerhetsberättelse?

Dels tas rapporten upp på ett av styrelsens styrelsemöten så att de får en övergripande bild av Hälsa och vårds arbete inom området. Dels efterfrågar flera av våra samarbetspartners, ofta sjukvårdsregioner, patientsäkerhetsberättelsen och utöver det så sprids den internt inom avdelningen och den finns även tillgänglig för alla på rodakorset.se

Är det något från 2020 års rapport som du skulle vilja lyfta fram?

Avdelningen har arbetat med flera viktiga förbättringsområden. Jag skulle dock vilja lyfta att vi under 2020 har genomfört två avdelningsövergripande utvärderingar, en inom området Barnperspektivet i verksamheterna och en inom området HBTQI+. Utvärderingarna ger oss värdefullt underlag att arbeta vidare utifrån. Positivt är att antalet avvikelserapporter har ökat under 2020 jämfört med de senaste åren. Fler rapporterade händelser bidrar till att göra rätt prioriteringar när patientsäkerheten ska förbättras.

Fler nyheter

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!