Årets rödakorskrets och rödakorsare 2023

Årets rödakorskrets och Årets rödakorsare är priser som delas ut årligen inom Svenska Röda Korset. Syftet med priserna är att stärka vårt varumärke hos engagerade och allmänhet genom att bygga stolthet, uppmärksamma verksamhet, engagemang och personliga insatser samt motivera frivilliga.
Årets rödakorskrets och Årets rödakorsare är priser som delas ut årligen inom Svenska Röda Korset. Syftet med priserna är att stärka vårt varumärke hos engagerade och allmänhet genom att bygga stolthet, uppmärksamma verksamhet, engagemang och personliga insatser samt motivera frivilliga.

Nominera till Årets rödakorskrets och Årets rödakorsare 2023!

Nu kör vi! Årets rödakorskrets och Årets rödakorsare 2023 ska utses.

Alla som är aktivt engagerade i Svenska Röda Korset kan nominera. Nomineringarna görs via forumuläret längre ner på den här sidan och nomineringstiden pågår 1 december - 1 februari.

Kriterier

Årets rödakorskrets
Priset delas ut årligen till en krets inom Svenska Röda Korset.
Priset delas ut till en krets som under året (2022) utmärkt sig inom kategorierna samarbete, tillväxt (ink frivilligrekrytering), utveckling eller innovation inom någon av kretsens verksamheter eller i hela kretsverksamheten. Kretsens arbete ska utgå från grundprinciperna och Svenska Röda Korsets strategiska inriktning.
Kretsar som varit aktiva mindre än 6 månader eller inte bedriver annan verksamhet än försäljning är inte aktuella för att få priset.

Årets rödakorsare
Priset delas ut årligen till en person inom Svenska Röda korset som är frivillig, förtroendevald eller anställd på kretsnivå.
Tjänstepersoner kan inte få priset.
Detta pris tilldelas en person som under det gångna året (2022) har visat på ett extraordinärt engagemang inom Svenska Röda Korsets verksamheter på lokal eller regional nivå.  
Under året (2022) ska personen med utgångspunkt i grundprinciperna agerat på ett handlingskraftigt och medmänskligt sätt och varit ett föredöme. Engagemanget kan vara både av innovativ art likväl som ett mångårigt arbete.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!