Frivilliga

Engagera fler frivilliga till kretsen

Undersökningar visar att siffran över ideellt engagerade i Sverige står stadigt.
Publicerad: 2022-09-23
Förtroendevalda

Kommuner ansvarar nu för boende åt skyddsbehövande från Ukraina

Den 1 juli började den nya lagen att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. ...
Publicerad: 2022-09-23
Sverige

Röda Korset Magasin #3 2022

Nytt nummer av Röda Korset Magasin! Hjälpen når fram, även under brinnande krig.
Publicerad: 2022-09-23
Förtroendevalda

Utvecklas inom krisberedskap - häng med på nätverksträffar

Träffarna ger er möjlighet att ta upp frågor, tipsa varandra och få information om vilket stöd som finns att få.
Publicerad: 2022-09-21
Hälsa och vård

Kvinnors upplevelser av krig och flykt i ny rapport

Forskning visar att kvinnor med flyktingbakgrund bär på traumatiska erfarenheter och konfronteras av svåra utmaningar som är starkt präglade av ...
Publicerad: 2022-09-20
Region Mitt

Biståndsministern packade matkassar i Hedemora

Den 7 september besökte biståndsminister Matilda Ernkrans Röda Korset i Hedemora.
Publicerad: 2022-09-19
Förtroendevalda

Nästa strategiska inriktning – snart finns ett första utkast

Förslag på strategisk inriktning tas upp för beslut på Riksstämman nästa år och ska börja gälla 2024. Efter många diskussioner, samtal och ...
Publicerad: 2022-09-16
Förtroendevalda

Ny förtroendevald? Gå webbkursen Att leda en krets

För dig som är ny förtroendevald i en krets finns nu webbkursen Att leda en krets. Kursen ger en introduktion i styrelsearbete inom Svenska Röda ...
Publicerad: 2022-09-16
Ladda fler +